Skip to main content
-A A +A

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Tuyển chọn cây Trám đen ưu tú, xây dựng mô hình nhân giống, trồng mới và thâm canh Trám đen tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Tuyển chọn cây Trám đen ưu tú, xây dựng mô hình nhân giống, trồng mới và thâm canh Trám đen tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 27/8/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Tuyển chọn cây Trám đen ưu tú, xây dựng mô hình nhân giống, trồng mới và thâm canh Trám đen tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn” do Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hữu Lũng chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là thạc sỹ Lương Văn Bính. Đề tài được thực hiện từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020.

Mục tiêu của đề tài là: Điều tra thực trạng sản xuất Trám đen tại huyện Hữu Lũng; Tuyển chọn các cây ưu tú làm nguồn vật liệu phục vụ nhân giống Trám đen và xây dựng mô hình vườn ươm, mô hình trồng mới và mô hình thâm canh Trám đen tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

          Tại buổi kiểm tra nhóm nghiên cứu đã báo cáo tóm tắt nội dung các công việc đã thực hiện gồm: Điều tra thực trạng sản xuất Trám đen tại huyện Hữu Lũng; Đã tiến hành điều tra, khảo sát và tuyển chọn được 18 cây Trám đen ưu tú làm nguồn vật liệu nhân giống tại các xã: Quyết Thắng, Minh Sơn, Đồng Tân, Minh Hòa, Đô Lương, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn và xây dựng vườn nhân giống Trám đen bằng phương pháp ghép; Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác và thu hái nâng cao năng suất, chất lượng Trám đen Hữu Lũng; Xây dựng mô hình thâm canh cây Trám đen, quy mô 01ha; Xây dựng mô hình trồng mới cây Trám đen quy mô 05 ha.

Kiểm tra tại mô hình trồng mới cây Trám đen

Sau khi nghe báo cáo nội dung các công việc đã thực hiện, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế mô hình trồng mới cây Trám đen tại xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng. Tại thời điểm kiểm tra, mô hình trồng mới cây Trám đen sau trồng khoảng 02 tháng, cây giống được nhân bằng phương pháp ghép từ các cây trám đen ưu tú được tuyển chọn từ đề tài. Tỷ lệ sống của các cây trong mô hình đạt 80%. Mô hình đang tiếp tục được chăm sóc, theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của cây.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và ý kiến trao đổi thảo luận của các thành viên về các nội dung đã triển khai của đề tài. Đoàn kiểm tra đã đánh giá đề tài thực hiện theo đúng các nội dung kế hoạch được phê duyệt. Đề nghị cơ quan thực hiện tiếp tục trồng dặm cây trong mô hình, theo dõi, đánh giá kết quả của mô hình và thực hiện các nội dung của đề tài theo quy định.

  Minh Nguyệt