Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ gen bệnh Thalassemia của dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 23/11/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ do Kỹ sư Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ gen bệnh Thalassemia của dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn". BSCKII. Phan Thanh Huy, Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa và BSCKI. Phạm Thế Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa làm chủ nhiệm đề tài.

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài

Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá đề tài thực hiện đầy đủ các nội dung thuyết minh đã được phê duyệt, đáp ứng được mục tiêu đề ra đó là: Đánh giá thực trạng người mang gen Thalassemia của dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn, từ đó đề xuất một số giải pháp phòng ngừa, hạn chế tác hại và phát tán bệnh Thalassemia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài phù hợp, đảm bảo tính chính xác và khoa học, đối tượng được lấy máu xét nghiệm là học sinh dân tộc Tày, Nùng trong các trường PTDTNT THCS trong địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có cha và mẹ cùng dân tộc. Xét nghiệm tổng phân tích máu được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, các xét nghiệm còn lại như xét nghiệm sắt và ferritin, thành phần huyết sắc tố, xét nghiệm bằng phương pháp PCR hoặc giải trình tự gen đều được gửi về Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương làm xét nghiệm trong vòng 24h kể từ khi lấy máu. Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy tỷ lệ mang gen Thalassemia chung của người dân tộc Tày là 26.6%, Nùng là 28.2%, tỷ lệ cao so với các dân tộc khác, trong khi đó căn bệnh này hầu như chưa được quan tâm tại Lạng Sơn. Nhóm nghiên cứu đã đề xuất được ra được ba nhóm giải pháp phòng ngừa, hạn chế tác hại và phát tán bệnh Thalassemia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn tại tỉnh Lạng Sơn, góp phần tuyên truyền về hiểu biết và phòng chống bệnh Thalassemia.

Với kết quả đã đạt được của đề tài, Hội đồng khoa học và công nghệ nhất trí đánh giá nghiệm thu đạt yêu cầu. 

Lộc Mỹ Ngân