Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Nghiệm thu Dự án: Xây dựng phần mềm tin học và cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 20/8/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án "Xây dựng phần mềm tin học và cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng nghiên ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" do Thượng tá Lâm Tiến Hùng làm chủ nhiệm, đơn vị chủ trì thực  hiện là Công an tỉnh Lạng Sơn.

Họp Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án

Hội đồng đánh giá đề tài đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra, thực hiện đầy đủ nội dung nghiên cứu đã được phê duyệt cụ thể: Xây dựng phần mềm tin học quản lý đối tượng nghiện ma túy và đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đáp ứng yêu cầu quản lý của ngành Công an; Tra cứu, khai thác, thống kê thông tin đối tượng nhằm phục vụ công tác Lãnh đạo chỉ huy các cấp về quản lý người nghiện ma túy; Xây dựng cơ sở dữ liệu về các đối tượng trên theo yêu cầu quản lý của ngành và phục vụ cho công tác quản lý của ngành, các cấp liên quan; Triển khai đường mạng kết nối với mạng nội bộ Công an tỉnh, cài đặt phần mềm tại các đơn vị: PV01, PC04, PC11, PA07, PV06, Công an các huyện, thành phố, đồng thời hướng dẫn cán bộ tiếp nhận, khai thác, sử dụng, cập nhập, quản lý cơ sở dữ liệu người nghiện ma túy.

Qua quá trình triển khai hệ thống phần mềm đã cho thấy hiệu quả, góp phần  đánh giá thực trạng, tình hình đối tượng nghiện ma túy và đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, nâng cao năng lực quản lý, giảm tối đa thời gian tìm kiếm, thống kê, đánh giá tình hình đối với người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

          Với những kết quả đã đạt được của dự án, Hội đồng khoa học và công nghệ nhất trí đánh giá nghiệm thu đạt yêu cầu. 

Lộc Mỹ Ngân
 

Post type
Hot