Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2020

Ngày 20/4 hàng năm đã được Thủ tướng Chính phủ chọn là “Ngày Thương hiệu Việt Nam” nhằm tôn vinh, quảng bá thương hiệu và hình ảnh Việt Nam, đồng thời quy tụ, khơi dậy nỗ lực của các ngành, các cấp và nhiệt huyết của cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc xây dựng thương hiệu, phát triển bền vững đất nước.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\tải xuống (1).jpg

Thực hiện nội dung Công văn số 5827/BCT-XTTM ngày 12/8/2019 của Bộ Công Thương, ngày 14/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3334/VP-KTTH, về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2020.

Theo đó giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch của Sở tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế địa phương để triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2020. Đồng thời, tuyên truyền, quảng bá Chương trình Thương hiệu quốc gia, truyền thông về công tác xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia trong từng doanh nghiệp và xã hội.

Theo dự kiến chương trình quảng bá cho Tuần lễ Thương hiệu quốc gia năm 2020 sẽ diễn ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước từ ngày 15 đến 21/4/2020./.  

Hưng Đức