Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 13/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số: 1533/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030” (OCOP). Với mục tiêu: Phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân trên cơ sở khai thác, phát huy lợi thế của các sản phẩm truyền thống, đặc sản địa phương, tổ chức lại sản xuất lấy kinh tế hợp tác và kinh tế tư nhân làm trọng tâm, lấy ý tưởng sáng tạo của người dân là chìa khóa tạo ra các sản phẩm có giá trị cao thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\mang1.jpg

Kiểm tra tiến độ dự án xây dựng nhãn hiệu tập thể măng Bát Độ huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: TL)

Đề án được triển khai thực hiện tại 11/11 huyện, thành phố thuộc tỉnh Lạng Sơn, từ năm 2019 đến năm 2030. Sản phẩm là sản phẩm hàng hóa, sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương, hoặc được thuần hóa; các sản phẩm đặc sản vùng, miền trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh và điều kiện sinh thái, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương; có gia tăng giá trị và không ảnh hưởng xấu đến môi trường phát triển bền vững, gồm có 06 nhóm: Thực phẩm, Đồ uống, Thảo dược - dược liệu, Vải may mặc, Lưu niệm - nội thất – trang trí, Dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng. Với chủ thể thực hiện là chủ thể kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân làm nòng cốt, cụ thể là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh.