Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Tuyên truyền Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Ngày 12/8/2019, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 1113/STTTT-TTBCXB về việc tuyên truyền Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2019, gửi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Lạng Sơn; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố.

Description: H:\Tủ ảnh năm 2019\Họp BTC Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019\DSC_3278.JPG

Họp BTC Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (Ảnh: HĐ)

Khẳng định Ngày hội KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2019 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh nhằm khơi dậy, tạo phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo lan tỏa đến các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức và mỗi người dân, nhất là trong tuổi trẻ; tìm kiếm, khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, dự án, mô hình, sản phẩm có sự đổi mới, sáng tạo, có khả năng ứng dụng vào thực tế đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội…

Đẩy mạnh tuyên truyền trước, trong và sau Ngày hội gắn với việc hướng tới Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019 của tỉnh. Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Ngày hội tới toàn thể các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Trong đó, dành thời gian, thời lượng phù hợp tuyên truyền về Cuộc thi KNĐMST tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Khuyến khích, động viên các ý tưởng, dự án có tính đổi mới sáng tạo tiềm năng, khả thi tham gia dự Cuộc thi.

Xây dựng các chương trình, phổ biến kiến thức KNĐMST cho các cá nhân, nhóm cá nhân có nhu cầu khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp. Phản ánh kịp thời các thông tin KNĐMST về công nghệ, sở hữu trí tuệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng; chính sách pháp luật, nguồn nhân lực; nguồn đầu tư và giao dịch đầu tư; đối tác, khách hàng; sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; quảng bá, giới thiệu hỗ trợ KNĐMST. Thực hiện các chuyên đề, phóng sự về hoạt động KNĐMST; biểu dương kịp thời những doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh có hiệu quả, nêu gương những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong phong trào khởi nghiệp, nhằm lan tỏa tinh thần khởi nghiệp và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển./.

La Thị Hoàng Mai