Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch để kéo dài thời gian chín của quả Na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.”

Ngày 01/8/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch để kéo dài thời gian chín của quả Na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn”  do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chi Lăng chủ trì thực hiện, đồng chủ nhiệm đề tài là kỹ sư Lương Thành Chung và thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hường. Đề tài được triển khai từ tháng 4 năm 2018.

Kiểm tra tại thí nghiệm đề tài

Sau hơn 1 năm triển khai, đề tài đã thực hiện bố trí và theo dõi các thí nghiệm tại thôn Làng Đồn, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn để nghiên cứu một số nội dung sau: Nghiên cứu xác định sự biến đổi sinh lý, sinh hóa của quả na trong quá trình sinh trưởng ở giai đoạn cận thu hoạch; Xác định ảnh hưởng của thời điểm xử lý chế phẩm Retain đến khả năng kéo dài thời gian chín và chất lượng của quả na sau thu hái; Xác định ảnh hưởng của nồng độ xử lý chế phẩm Retain đến khả năng kéo dài thời gian chín và chất lượng của quả na sau thu hái; Xác định ảnh hưởng của khối lượng dung dịch chế phẩm Retain đến khả năng kéo dài thời gian chín và chất lượng của quả na sau thu hái; Đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm Retain ứng dụng cho quả na đến khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của cây na vụ sau.

Các thí nghiệm được bố trí trên vườn na có tuổi cây từ 6 - 8 năm tuổi, với sự tham gia của 03 hộ dân. Hiện tại cây na đang cho thu hoạch quả, đã lấy mẫu quả để phân tích chất lượng sinh hóa của quả na. Đề tài tiếp tục theo dõi, đánh giá ảnh hưởng của chế phẩm Retain đến khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của cây na vụ sau.

Qua kết quả kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá đề tài thực hiện theo đúng các nội dung kế hoạch được phê duyệt, các thí nghiệm được bố trí đúng nội dung và phương pháp nghiên cứu. Đề nghị cơ quan thực hiện tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả của thí nghiệm và thực hiện các nội dung của đề tài theo quy định./.

  Minh Nguyệt