Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 19/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn”  do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là kỹ sư Nông Văn Tuấn. Đề tài được triển khai từ tháng 7 năm 2018.

Mô hình trồng cây Sa nhân tím dưới tán rừng

Nội dung nghiên cứu của đề tài là: Nghiên cứu nhân giống cây con bằng phương pháp tách chồi; Tiếp nhận công nghệ nhân giống Sa nhân tím bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào; Xây dựng các mô hình trồng Sa nhân tím trong nhà lưới và mô hình trồng Sa nhân tím dưới tán rừng.  

Hiện tại, đề tài đang thực hiện các nội dung xây dựng mô hình, cụ thể: 02 mô hình trồng Sa nhân tím trong nhà lưới, diện tích 100m2/mô hình tại thôn Kéo Khuế, xã Đình Lập, huyện Đình Lập và 02 mô hình trồng Sa nhân tím dưới tán rừng, diện tích 1.000m2/mô hình tại thôn Bản Chuông, xã Đình Lập, huyện Đình Lập. Cây giống của các mô hình được nhân bằng phương pháp tách chồi và phương pháp nuôi cấy mô tế bào.

Kết quả kiểm tra cho thấy mô hình trồng Sa nhân tím trong nhà lưới sau trồng 10 ngày đang tiếp tục được chăm sóc giai đoạn cây sau trồng; mô hình trồng Sa nhân tím dưới tán rừng cây sinh trưởng phát triển tốt, đã nảy 1 - 3 chồi, tỷ lệ sống đạt 98%.

Sau khi kiểm tra thực tế và thảo luận về các nội dung đã triển khai của đề tài. Đoàn kiểm tra đã đánh giá đề tài thực hiện theo đúng các nội dung kế hoạch được phê duyệt. Đề nghị cơ quan thực hiện tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả của mô hình và thực hiện các nội dung của đề tài theo quy định.

  Minh Nguyệt