Skip to main content
-A A +A

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao giá trị cây trà hoa vàng của huyện Đình Lập”

Ngày 19/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao giá trị cây trà hoa vàng của huyện Đình Lập” do Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng (thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) chủ trì thực hiện, đồng chủ nhiệm đề tài là thạc sỹ Nguyễn Thị Hằng và kỹ sư Lưu Quốc Thành. Đề tài được thực hiện trong 3 năm (từ năm 2018 - 2021).

Kiểm tra tại mô hình trồng mới cây Trà hoa vàng

Đề tài đã triển khai thực hiện được các nội dung: Điều tra đánh giá thực trạng tài nguyên, tình hình khai thác, sản xuất, chế biến và tiềm năng phát triển cây Trà hoa vàng tại huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn; Thu thập loài tại huyện Đình Lập và một số vùng lân cận để phân tích các thành phần hóa học chính của các loài được thu thập; Bố trí các thí nghiệm: xác định ảnh hưởng thời vụ trồng tới tỷ lệ sống của cây Trà hoa vàng và thí nghiệm bón phân cho cây Trà hoa vàng; Trồng mới 4.000 cây Trà hoa vàng và bố trí vườn cây mẹ phục vụ cho mô hình nhân giống (đã thu thập được 100 cây) tại xã Lâm Ca, huyện Đình Lập.