Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Sản xất na quả theo tiêu chuẩn GlobalGAP và tiêu chuẩn VietGap tại huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn

Ngày 15/7/2019, cơ quan thường trực Ban điều hành Dự án Năng suất và chất lượng tỉnh Lạng Sơn (Viết tắt là BĐH Dự án), Sở Khoa học và Công nghệ, đã phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các xã Cai Kinh, Hòa Lạc thuộc huyện Hữu Lũng để triển khai Dự án Năng suất và chất lượng tại Hợp tác xã Cai Kinh và Hợp tác xã Hòa Lạc, thực hiện Kế hoạch số 18/KH-BĐH ngày 27/02/2019 của BĐH Dự án.

Hiện tại, Hợp tác xã Cai Kinh và Hợp tác xã Hòa Lạc đang thực hiện sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn GlobalGAP (thực hành nông nghiệp tốt trong quá trình sản xuất, thu hoạch và xử lý sau thu hoạch) và Tiêu chuẩn VietGAP (quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt).