Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Hội nghị tập huấn quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp

Ngày 12/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn - Cục Sở Hữu trí tuệ, tổ chức Hội nghị tập huấn quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp cho các đại biểu là lãnh đạo các phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thành phố, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn.

Description: H:\Tủ ảnh năm 2019\Tập huấn quản trị tài sản trí tuệ 2019\DSC_3323.JPG

Đ/c Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe TS. Hà Nguyệt Thu, Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn - Cục Sở Hữu trí tuệ và TS. Lưu Bá Mạc, Phó Trưởng phòng QLCN - Sở KH&CN phổ biến các nội dung về chương trình phát triển tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp như: tổng quan về quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp, vai trò của tài sản trí tuệ trong việc tạo nên sự thành công của doanh nghiệp; Khái quát về lợi ích cũng như tầm quan trọng cần thiết của việc đăng ký bảo hộ các tài sản trí tuệ, quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; các biện pháp quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp. Và một số văn bản liên quan như: Nghị định số 76/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Description: H:\Tủ ảnh năm 2019\Tập huấn quản trị tài sản trí tuệ 2019\DSC_3330.JPG

Các đại biểu dự Hội nghị 

Việc nhận biết, bảo vệ, khai thác và phát triển tốt TSTT sẽ góp phần đảm bảo quyền hợp pháp cho doanh nghiệp, ngăn chặn và chống các hành vi trái phép, tránh rủi ro, bảo đảm tính thống nhất trong quản trị doanh nghiệp, phù hợp với chiến lược thương hiệu, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, nâng cao sức cạnh tranh, gia tăng giá trị, nâng cao uy tín, danh tiếng, chất lượng và thị trường cho doanh nghiệp. Sự nhận diện được các tài sản vô hình, hiểu rõ các chức năng và nhiệm vụ của các đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền tác giả để có thể cân nhắc trước khi áp dụng bảo vệ tài sản trí tuệ do mình tạo ra hoặc là nhượng quyền, hay phải vận dụng các biện pháp pháp lý nào để doanh nghiệp không đánh mất quyền tài sản và có thể ngăn cản hành vi sử dụng/khai thác của các chủ thể khác là những kiến thức vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh và muốn thành công trong kinh doanh, do đó, thông qua buổi tập huấn các đại biểu đã được trang bị rất nhiều kiến thức xoay quanh các vấn đề về tổng quan và vai trò của SHTT đối với doanh nghiệp, quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp; các quy định pháp luật về SHCN, phương pháp sử dụng và khai thác hiệu quả nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế; thủ tục liên quan đến hoạt động xác lập quyền; thủ tục đăng ký nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp cũng như hướng dẫn tra cứu, đánh giá điều kiện bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng, sáng chế …

Từ đó, khai thác, phát huy, sử dụng có hiệu quả giá trị của các tài sản trí tuệ mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp chống lại những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp theo quy định. Nâng cao năng lực khai thác và phát triển TSTT, góp phần tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa do mình sản xuất trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế./.

Hưng Đức

Post type
Hot