Skip to main content
-A A +A

Hiệu quả bước đầu từ mô hình sử dụng phân hữu cơ vi sinh Hudavil cho cây Lạc tại xã Tân Liên, huyện Cao Lộc

Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, phân bón vô cơ là một trong những vật tư quan trọng và được sử dụng với một lượng khá lớn hàng năm, đã góp phần đáng kể làm tăng năng suất cây trồng, chất lượng cây trồng. Tuy nhiên việc sử dụng lâu dài phân vô cơ mà không bổ sung các nguồn phân hữu cơ hay việc lạm dụng chúng quá mức để nâng cao năng suất đã gây ảnh hưởng cho môi trường và sức khỏe con người và đây là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng thoái hóa đất và khó có khả năng cải tạo đất. Xuất phát từ thực tế trên năm 2018, Sở Khoa học và công nghệ đã trình UBND tỉnh phê duyệt dự án: Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Hudavil trên một số cây trồng của tỉnh Lạng Sơn.

 

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\7619c61189236d7d3432.jpg

Mô hình trồng lạc sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh Hudavil

Phân hữu cơ vi sinh Hudavil là sản phẩm tốt dùng để bón lót hoặc bón thúc cho các loại cây trồng, giúp cải tạo đất, làm tơi xốp, tăng độ phì nhiêu của đất, phát triển bộ rễ, tăng khả năng chịu hạn, chịu rét, giảm thiểu sâu bệnh đồng thời tăng sản lượng, chất lượng cho cây trồng, giảm bớt lượng phân hóa học và tạo ra những sản phẩm nông sản sạch. Qua thử nghiệm, phân bón Hudavil hoàn toàn phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và phát triển của một số cây trồng như: chè, na, quýt, hồi, thuốc lá… kết quả thử nghiệm trên các giống cây trồng đều cho kết quả tốt, năng suất và chất lượng sản phẩm tăng lên.