Skip to main content
-A A +A

Kiểm tra thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 04/7/2019, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơndo Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu chủ trì thực hiện, kỹ sư Nguyễn Thị Tân - trưởng phòng Kỹ thuật là chủ nhiệm dự án. Dự án được thực hiện trong 3 năm (từ năm 2018 - 2021).