Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Nâng tầm thương hiệu sản phẩm nông sản Chi Lăng

Thời gian qua, huyện Chi Lăng đã tích cực ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học kỹ thuật để phát huy tối đa giá trị các đặc sản nông sản, mở rộng thành vùng sản xuất hàng hóa bền vững. Như tích cực đẩy mạnh theo hướng sản xuất sạch, an toàn, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, đẩy mạnh quảng bá, ứng dụng công nghệ thông minh truy xuất nguồn gốc,… Qua đó, từng bước nâng tầm cho các sản phẩm đặc sản nông sản của địa phương.