Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh họp đánh giá các hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2019

Ngày 05/4/2019, Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2019, được thành lập theo Quyết định số 569/QĐ-UBND tỉnh ngày 27/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn do bà Nguyễn Thị Hà – Giám đốc Sở và ông Trần Hữu Đắc – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch của các Hội đồng, đã tiến hành họp đánh giá, chấm điểm hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cho 04 sáng kiến thuộc 04 chuyên ngành.

Description: H:\Tủ ảnh năm 2019\Hộp hội đồng sáng kiến năm 2019\DSC_2342.JPG

Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2019 họp đánh giá, chấm điểm hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến

Thành viên của các Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2019 là những cán bộ, công chức có chuyên môn và kinh nghiệm, được cử từ các sở, ban, ngành, tổ chức có liên quan trên địa bàn tỉnh: Văn phòng HĐND, UBND tỉnh; Ban Dân vận tỉnh uỷ; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài Chính; Cục Thuế tỉnh; Thanh tra tỉnh; UBND thành phố Lạng Sơn; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; Hội Luật gia tỉnh; Hiệp hội Du lịch tỉnh.

Các hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh bao gồm: “Rút ngắn quy trình triển khai thực hiện nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh”; “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Lạng Sơn”; Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chống thất thu ngân sách trên địa bàn thành phố Lạng Sơn”; “Giải pháp Dân vận khéo trong công tác giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân”. Tại các Hội đồng sáng kiến đã có những nhận xét, đánh giá đối với từng hồ sơ sáng kiến với các tiêu chí theo quy định hiện hành, bao gồm: Hình thức trình bày Báo cáo sáng kiến; tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng, nhân rộng; khả năng mang lại lợi ích thiết thực. Đồng thời, các Hội đồng sáng kiến cũng đánh giá những ưu điểm, hạn chế và những đề xuất để tác giả sáng kiến chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện.

Trên cơ sở kết quả làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, các sáng kiến nêu trên đã đủ điều kiện để đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019. Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận các sáng kiến trên là sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2019./.

Lưu Bá Mạc