Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật về cơ sở

Với chức năng, nhiệm vụ và nhiệm vụ trọng tâm được giao năm 2018, Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học – công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm (Trung tâm Ứng dụng ) tỉnh Lạng Sơn đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống. Đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và quản lý nhà nước, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương. Những kết quả tích cực trên là tiền đề quan trọng để tập thể cán bộ, người lao động Trung tâm Ứng dụng gặt hái được nhiều thành công trong năm 2019.

Mô hình chăn nuôi gà ri lai sử dụng đệm lót sinh học tại xã Thanh Long, Văn Lãng

Trong năm 2018, với định hướng đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới tại các xã đặc biệt khó khăn, sau khi khảo sát nhu cầu, khả năng tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Ứng dụng đã thực hiện xây dựng các mô hình chăn nuôi gà ri lai kết hợp ứng dụng công nghệ đệm lót sinh học trong chăn nuôi tại các xã Thanh Long, Hội Hoan huyện Văn Lãng và xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan. Theo đó, Trung tâm Ứng dụng đã xây dựng được 13 mô hình với quy mô 1.500 con. Mô hình kết hợp sử dụng đệm lót sinh học giúp giảm thiểu mùi hôi thối, không có chất thải ra môi trường, không gây ô nhiễm môi trường chuồng trại chăn nuôi cũng như môi trường xung quanh. Chị Hoàng Thị Hà, thôn Đâng Van, xã Thanh Long, Văn Lãng, Lạng Sơn cho biết gia đình chị tham gia mô hình nuôi gà ri lai với 125 con gà. Các anh chị Trung tâm Ứng dụng hướng dẫn làm đệm lót sinh học này, nhà tôi đỡ vất vả hơn. Gà này chăn nuôi dễ, sinh trưởng nhanh. Gia đình chị  mong được mở rộng để mọi người có thu nhập kinh tế nhiều hơn.

Nhằm đẩy mạnh cơ giới hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, cũng trong năm 2018, Trung tâm Ứng dụng phối hợp cùng Công ty Cổ phần Giống cây trồng Lạng Sơn thực hiện thí điểm mô hình cấy lúa ứng dụng công nghệ mạ khay, máy cấy với quy mô 83 sào tại thôn Bản Khoai, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình. Đây là mô hình cấy lúa đầu tiên ứng dụng công nghệ nên đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con nông dân trên địa bàn. Mô hình đã cho kết quả tích cực. Thành công của mô hình là tiền đề góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất lao động, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Anh Nguyễn Văn Hợi, thôn Bản Khoai, xã Yên Khoái, Lộc Bình, Lạng Sơn chia sẻ năm 2018 gia đình anh được hỗ trợ thực hiện hơn 6 sào lúa sử dụng mạ khay, máy cấy. Sử dụng công nghệ này rất tiết kiệm thời gian, chi phí.