Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân

Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 104/QÐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân (CBRN) giai đoạn 2019 - 2025.

su-co-hat-nhan-1497917670166.jpg

Ảnh minh họa

Mục tiêu nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN nhằm ngăn chặn, giảm thiểu hậu quả cho con người và môi trường, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia, thúc đẩy việc triển khai thực hiện các cam kết quốc tế về an toàn, an ninh và không phổ biến vũ khí CBRN.

Giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu tất cả các quy định pháp luật về phòng ngừa, phát hiện và ứng phó nguy cơ, sự cố CBRN được sửa đổi, bổ sung phù hợp với điều ước quốc tế về an toàn, an ninh và không phổ biến vũ khí CBRN Việt Nam đã tham gia; 100% kế hoạch ứng phó sự cố CBRN các cấp được ban hành. 100% cán bộ ứng phó tuyến đầu (hải quan, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển…) được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ về nguy cơ CBRN, các giải pháp kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị đặc thù phục vụ việc phát hiện sớm, nhất là các nguy cơ mất an ninh liên quan đến CBRN; 50% cảng biển quốc tế loại 1, sân bay và cửa khẩu quốc tế được lắp đặt hệ thống phát hiện và cảnh báo phóng xạ thông qua các chương trình hợp tác, hỗ trợ của quốc tế...

Để triển khai Quyết định số  104/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Lạng Sơn đã giao cho Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch về ứng phó nguy cơ sự cố hóa học, sinh học và bức xạ hạt nhân giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 02 năm 2019.

 

Minh Huấn