Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Họp Hội đồng sáng kiến đợt 1 năm 2018

Ngày 17/7/2018, Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn do ông Trần Hữu Đắc – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp đánh giá, chấm điểm hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến của ông Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn với sáng kiến  “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn”.

 

 

DSC_0054.JPG

Đồng chí Trần Hữu Đắc - Chủ tịch Hội đồng kết luận Cuộc họp

 

Sáng kiến bao gồm 06 giải pháp đồng bộ, tập trung chỉ đạo khắc phục tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi bán hàng họp chợ, đã được UBND thành phố Lạng Sơn triển khai áp dụng trong năm 2017, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả khả quan trong việc chỉnh trang đô thi, bộ mặt thành phố Lạng Sơn đã có nhiều chuyển biến, khang trang hơn.

Tham gia đánh giá các thành viên Hội đồng sáng kiến đều nhận định: Báo cáo sáng kiến được trình bày đúng quy định, sử dụng từ ngữ khoa học, rõ ràng.  Các giải pháp đề xuất đã tập hợp, vận dụng có cải tiến kinh nghiệm từ các giải pháp đã được áp dụng ở các địa phương khác trong cả nước và phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Giải pháp đã được áp dụng có hiệu quả trên địa bàn thành phố và có khả năng nhân rộng trong toàn tỉnh. Tuy nhiên nội dung Báo cáo sáng kiến cần đánh giá cụ thể hơn những tồn tại, hạn chế của các giải pháp trước đây áp dụng và có sự so sánh các kết quả đạt được so với các năm trước đây khi chưa triển khi 06 giải pháp nêu trên. Từ đó làm rõ hơn hiệu quả, lợi ích mang lại của Sáng kiến.

Hội đồng thống nhất đánh giá sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn” đảm bảo các tiêu chí để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh theo quy định./.

 

                                                                                 Minh Huấn

Post type
Hot