Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Nghị quyết về một số biện pháp cấp bách tăng cường chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp

Ngày 31/12/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP, về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Tài liệu Hưng 2018\anh hưng_files\image027.jpg

Ảnh minh họa, Nguồn: Chi cục TĐC

Mục tiêu là nhằm ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp trong hoạt động xuất nhập khẩu, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc. Thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, thu hút hợp tác, đầu tư nước ngoài vào các dự án công nghệ cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Nâng cao hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam trong thương mại quốc tế.

Nghị quyết nêu rõ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn và chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa để các doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nắm được chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước và chấp hành đúng quy định. Đồng thời, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch, theo dõi, đôn đốc, báo cáo công tác đấu tranh, phòng chống  đấu tranh phòng chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn và chuyển tải bất hợp pháp hàng hóa trong từng thời kỳ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia./.

Nguyễn Như Thủy