Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Khuyến cáo của Bộ Y tế về Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (n-CoV) tại nơi làm việc (Không áp dụng cho cơ sở y tế)

Nhằm chủ động phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan  dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sịnh lao động cho người lao động. Ngày 06/02/2020, Bộ Y tến đã ban hành Công văn số 490/BYT-MT về việc khuyến cáo Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (n-CoV).

Description: https://btnmt.onecmscdn.com/2020/02/02/img_3847.jpg

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi kiểm tra
tại Lạng Sơn ngày 02/02/2020 (Ảnh: Sưu tầm, nguồn: Internet)

Trên cơ sở Khuyến cáo của Bộ Y tế, ngày 07/02/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 360/VP-KGVX về việc khuyến cáo Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (n-CoV) tại nơi làm việc. Theo đó, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh UBND tỉnh đã giao Sở Y tế và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội một số nội dung sau:

- Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở lao động triển khai và bố trí nguồn lực để thực hiện việc Khuyến cáo Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại nơi làm việc; kiểm tra, giám sát việc thực hiện và kịp thời thông tin, phản ánh các khó khăn, vướng mắc về Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế).

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ sở lao động trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung Khuyến cáo Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại nơi làm việc.

Chi tiết tại Công văn số 490/BYT-NC của Bộ Y tế kèm theo.

Phạm Thị Thanh