Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Kế hoạch thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

Ngày 31/01/2020, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-BCĐ thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Tài liệu Hưng 2018\anh hưng_files\image017.jpg

Cán bộ Trung tâm Ưng dụng, phát triển khoa học -công nghệ và đo lường chất lượng sản phẩm  đang tiến hành kiểm định cân tại Chợ thị trấn Lộc Bình (Ảnh minh họa)

 

Theo Kế hoạch, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện và thành phố tập trung đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chống buôn lậu nhất là các quy định mới có hiệu lực. Ký cam kết đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu. Kiểm tra, kiểm soát đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để răn đe, giáo dục.

Trong năm 2020, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi: Lợi dụng kẽ hở trong thủ tục hải quan về ưu đãi miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, lợi dụng hình thức tạm nhập, tái xuất, khai báo sai về số lượng, chủng loại, gian lận định mức nguyên phụ liệu hàng hóa, lợi dụng kẽ hở quy định chế độ hóa đơn chứng từ hàng hóa để sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và lưu thông hàng hóa nhập lậu; Không để hình thành đường dây, tụ điểm nhập lậu, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh các mặt hàng giả, vi phạm về sở hữu trí tuệ, kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, quá hạn sử dụng, chưa qua kiểm dịch. Việc thực hiện các quy định về giá, niêm yết và bán theo giá niêm yết, thực hiện đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hóa, hợp chuẩn, hợp qui, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng tình hình để đầu cơ, găm hàng, ép giá, tung tin thất thiệt gây rối tình hình thị trường.

Thủ trưởng các ngành chức năng, các đơn vị, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố căn cứ nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách, có kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Thời gian thực hiện từ tháng 01 năm 2020 đến hết tháng 12 năm 2020./.

Phạm Thị Thanh