Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Họp Ban Tổ chức chuẩn bị cho Lễ tổng kết và trao giải thưởng các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Ngày 18/11/2019, Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020 tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho lễ tổng kết và trao giải thưởng các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chủ trì cuộc họp. 

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\DSC_0742.JPG

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Trưởng Ban tổ chức phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp 

Tại cuộc họp, các thành viên Ban tổ chức (BTC) đã nghe Ban thư ký các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật (STKT) báo cáo tóm tắt công tác tổ chức các Cuộc thi STKT năm 2019; Dự thảo Báo cáo tổng kết các Cuộc thi STKT tỉnh Lạng Sơn năm 2019; Dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao giải; Dự kiến nội dung công tác khen thưởng.

 Theo dự thảo báo cáo, các Cuộc thi STKT năm 2019 đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các cơ quan thành viên BTC đã có nhiều cố gắng, tích cực, chủ động trong công tác tham mưu cho BTC trong quá trình chỉ đạo, phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức các Cuộc thi; Các Cuộc thi STKT được tổ chức liên tục trong nhiều năm nên đã nhận được sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các em thanh thiếu niên, nhi đồng trong toàn tỉnh, thu hút đông đảo các tác giả ở hầu khắp các huyện, thành phố trong tỉnh tham gia với các giải pháp, mô hình, sản phẩm không ngừng được cải tiến về hình thức và chất lượng; Công tác tuyên truyền, vận động về Các cuộc thi được nhiều cơ quan, đơn vị  quan tâm, tích cực triển khai. Công tác chấm, xét giải thưởng được quan tâm thực hiện, bảo đảm công bằng, khách quan.