Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Hội thảo khoa học chuyên đề: “Trao đổi kỹ năng, phương pháp hoà giải ”

Trong khuôn khổ nội dung nghiên cứu của  Đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác hoà giải đối với các tranh chấp dân sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, ngày 12/3/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn Ban quản lý đề tài đã tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề: “Trao đổi kỹ năng, phương pháp hoà giải ”.

Tham dự Hội thảo có đại diện sở Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh,  các huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo mốt số phòng Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, UBND xã, các đồng chí: Chủ nhiệm đề tài; các thành viên tham gia nghiên cứu; các hòa giải viên của một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thế Lệ - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội thảo

Đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác hoà giải đối với các tranh chấp dân sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, với mục tiêu là: Nghiên cứu hoà giải ngoài Toà án để ứng dụng cho các cấp, các ngành, các đơn vị, cá nhân có nhiệm vụ thực hiện hoà giải, xây dựng các chuyên đề về kiến thức, kỹ năng, biện pháp trong công tác hoà giải ngoài Toà án nhằm nâng cao kỹ năng hòa giải cho người tiến hành hòa giải; Nghiên cứu hoà giải tại Toà án để nâng cao chất lượng hoà giải của Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Toà án, góp phần giải quyết vụ án nhanh chóng, đúng quy định pháp luật.

          Tại Hội thảo, các đồng chí tham gia thảo luận làm rõ thực trạng các tranh chấp dân sự và các yếu tố đặc trưng ảnh hưởng đến công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; thực trạng công tác hoà giải ngoài Toà án và hoà giải tại Toà án. Kỹ năng, phương pháp, kinh nghiệm hòa giải của Hòa giải viên, Thẩm phán. Các giải nâng cao hiệu quả công tác hòa giải các tranh chấp dân sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Thông qua Hội thảo Ban quản lý đề tài đã phát hiện những kinh nghiệm hay của tập thể, cá nhân về kỹ năng, phương pháp, kinh nghiệm hòa giải, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc hòa giải để có thể tập hợp thành tài liệu tham khảo, tập huấn cho những người làm công tác hòa giải./.

                                                                   Trần Hữu Đắc