Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Hội thảo “Hội tụ nguồn nhân lực hỗ trợ phát triển hệ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương”

Ngày 18/12/2019, Hội thảo “Hội tụ nguồn nhân lực hỗ trợ phát triển hệ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương” do Văn phòng đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức tại thành phố Hà Nội. Hội thảo có sự tham gia của các Sở KHCN các tỉnh, các chuyên gia, cố vấn, doanh nghiệp khởi nghiệp và cá nhân có liên quan.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\Anh 3_ Ông Phạm Dũng Nam.jpg

Phạm Dũng Nam – Giám đốc Văn phòng Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Đề án 844) phát biểu trao đổi tại Hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm cung cấp thông tin tới các đại biểu về công tác tổ chức quản lý triển khai các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương theo nội dung tại Thông tư  01/2018/TT-BKHCN ngày 12/4/2019 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" và Thông tư 45/2019/TT-BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Tại Hội thảo các báo cáo viên cũng chia sẻ các kinh nghiệm xây dựng các vườn ươm, tổ chức thúc đẩy kinh doanh và kết nối mạng lưới cố vấn để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo ngay tại khu vực.

Ngoài ra, qua Hội thảo, thấy rằng: Hiện nay, các doanh nghiệp khởi nghiệp tại địa phương thường chọn xu hướng khởi nghiệp trong lĩnh vực như nông nghiệp, đồ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm văn hóa truyền thống,… tận dụng nguồn sản phẩm sẵn có của địa phương. Tuy nhiên, hơn 90% trong số này vận hành theo mô hình kinh doanh truyền thống, phát triển tuần tự, chưa có yếu tố đổi mới sáng tạo trọng sản phẩm và ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong khâu sản xuất. Nguyên nhân là do thiếu sự tham gia và hỗ trợ tư vấn từ các chuyên gia trong ngành cũng như các chương trình hỗ trợ, định hướng ngay từ giai đoạn đầu, dẫn đến startup không đủ năng lực để duy trì mô hình kinh doanh theo hướng đổi mới sáng tạo, có khả năng tăng trưởng nhanh và nhân rộng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực. 

Để các doanh nghiệp khởi nghiệp theo xu hướng đổi mới sáng tạo được thành công cần phải có những thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia, trong đó có những tổ chức thúc đẩy kinh doanh. Vietnam Silicon Valley (VSV) là một trong các tổ chức đó. Kể từ khi ra đời từ năm 2013, với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, VSV đã giúp kết nối những nhà tư vấn (mentor) và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup), cung cấp những kiến thức cơ bản và nâng cao về khởi nghiệp gắn liền đổi mới sáng tạo, sau đó kết nối các startup này với quỹ đầu tư và doanh nghiệp lớn. Đến nay, chương trình đã ươm tạo hơn 80 dự án, trong đó 30% tỷ lệ dự án khởi nghiệp gọi vốn thành công vòng kế tiếp. Từ những sự thành công này, VSV đang xúc tiến nhân rộng mô hình VSV tại các địa phương, trong đó có thể kế đến là VSV Nghệ An và đặc biệt là phát triển mô hình Art Cozy Accelerator với mục tiêu chuyển đổi các mô hình doanh nghiệp vừa và nhỏ truyền thống (mà thường thấy ở các địa phương) sang mô hình startup về phong cách sống.

Hội thảo đón nhận nhiều ý kiến chia sẻ kinh nghiệm từ các doanh nghiệp khởi nghiệp địa phương tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ … cũng như sự quan tâm của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trên cả nước.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\1.jpg

Toàn cảnh Hội thảo

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mới đang trong giai đoạn khởi đầu, còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua, công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã có những kết quả bước đầu, như  tổ chức thành công Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019, tổ chức thành công Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2019 với sự chung tay của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 quy định về nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hi vọng trong thời gian tới, công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng có có những hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm thúc đẩy, khuyến khích hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận dần với xu hướng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chung trên cả nước.

Hoàng Thị Hiên