Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020

Ngày 16/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2020. Đến dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở KHCN; Đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Nông nghiệp các huyện, thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở KHCN.

Description: H:\Tủ ảnh năm 2020\Tổng kết Sở KHCN năm 2019\DSC_1562.JPG

Đ/c Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở KHCN phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, đặc biệt với sự nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức của đội ngũ tri thức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, hoạt động KHCN của tỉnh trong năm qua đã đạt một số kết quả đáng kể. Cụ thể là: nhiều đề tài, dự án được Hội đồng KHCN tỉnh nghiệm thu, đánh giá đạt kết quả tốt. Kết quả của các đề tài, dự án sau khi nghiệm thu đã được tổ chức tuyên truyền và phổ biến để áp dụng trong thực tế sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kết quả của nhiều đề tài đã cung cấp nhiều luận cứ, số liệu và giải pháp có giá trị khoa học và thực tiễn, làm cơ sở giúp cho các cấp lãnh đạo quản lý trong quá trình chỉ đạo, điều hành. Từ đó, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Các hoạt động quản lý nhà nước về KHCN trên địa bàn tỉnh như: Quản lý công nghệ; Sở hữu trí tuệ ; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng,.. được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Các hoạt động KHCN tập trung vào công tác tư vấn, hỗ trợ để các tổ chức và cá nhân thực hiện quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp, xây dựng thương hiệu, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, xây dựng các mô hình chuyển giao ứng dụng các tiến bộ KHCN nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã được chú trọng thông qua dự án nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012-2020. Công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được quan tâm, chỉ đạo triển khai đồng bộ,…