Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn

Ngày 16/7/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã diễn ra Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019  của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn (Sau đây viết tắt là Liên hiệp Hội).

          Chủ trì Hội nghị là đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh. Tham dự có các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Chủ tịch Liên hiệp Hội phát biểu tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, đồng chí Lưu Bá Mạc - Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng Liên hiệp Hội thay mặt Ban Thường vụ Liên hiệp Hội đọc báo cáo Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Trong đó, kết quả công tác 6 tháng đầu năm được báo cáo gồm 7 nội dung cơ bản: Công tác củng cố, phát triển tổ chức; Công tác chính trị, tư tưởng; Công tác tuyên truyền; Hoạt động tôn vinh trí thức, hội thi, giải thưởng; Tham gia các hoạt động Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và các Hội đồng khoa học; Một số hoạt động khác; Hoạt động của các Hội thành viên.

          Đồng thời, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 cũng được trình bày tập trung chủ yếu vào các nội dung sau: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội, đặc biệt phương thức phối kết hợp giữa các Hội thành viên nhằm phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh cũng như vai trò của các Hội thành viên; Tham gia thực hiện xã hội hóa khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo; Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. Tổ chức các lớp tập huấn, Hội nghị phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật; Tham gia thực hiện xã hội hóa khoa học - công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo; Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ tham gia hoạt động Hội; phổ biến kiến thức khoa học - công nghệ trong nhân dân, hướng dẫn tổ chức phong trào quần chúng hướng vào khoa học - công nghệ. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nhằm tăng năng suất lao động.

          Tại Hội nghị, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp Hội tập trung phát biểu thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, nhiệt tình đối với các nội dung kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nội dung nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 của Liên hiệp Hội. Đồng thời, mỗi Hội thành viên báo cáo sơ lược tóm tắt tình hình hoạt động của từng Hội thành viên trong đó tập trung vào những kết quả đạt được cũng như những khó khăn trong quá trình hoạt động. Các đồng chí Ủy viên cũng mong muốn tiếp tục tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các Hội thành viên nhằm phát huy vai trò của các Hội thành viên trong việc tập hợp đội ngũ trí thức thực hiện các nhiệm vụ theo lĩnh vực.

          Đồng chí Hoàng Văn Páo - Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp Hội thay mặt Ban Thường vụ phát biểu tiếp thu và giải trình một số ý kiến phát biểu thảo luận của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội.

Đồng chí Trình Thị Luyến, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn - Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp Hội phát biểu ý kiến thảo luận tại Hội nghị

          Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Chủ tịch Liên hiệp Hội đề nghị Liên hiệp Hội và các Hội thành viên tăng cường phối hợp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, phương hướng đặt ra đồng thời bổ sung thêm một số nội dung, trong đó như: Phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ và các thành viên Ban Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong công tác tổ chức triển khai các nhiệm vụ; Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tổ chức hội thảo để nâng cao hơn nữa công tác tư vấn, phản biện các đề án, dự án của tỉnh; Nghiên cứu, tham mưu với UBND tỉnh trong công tác xây dựng dự thảo văn bản quy định về cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp Hội với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh,...

Hội nghị thành công tốt đẹp./.

Lưu Bá Mạc