Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh họp đánh giá các hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019

Ngày 02/10/2019, Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019 (được thành lập theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND tỉnh ngày 17/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) đã tiến hành họp đánh giá, chấm điểm hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cho 04 sáng kiến thuộc 03 chuyên ngành.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\DSC_0338.JPG

Thành viên Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh phát biểu nhận xét, đánh giá từng hồ sơ
 đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019

Thành viên của các Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019 là những cán bộ quản lý và cán bộ có chuyên môn, kinh nghiệm theo từng chuyên ngành. Các thành viên này đã được Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị cử trên cơ sở tham khảo ý kiến từ các cơ quan đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh, gồm: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện Bình Gia.

Các hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh bao gồm: (1)Một số giải pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học”; (2)Phương pháp tạo hứng thú cho học sinh học tốt phân môn vẽ theo mẫu lớp 3, lớp 4 môn Mỹ thuật”; (3)Rèn kỹ năng giải một số bài toán thực tế hình học 9”; (4)Ứng dụng định lý Ceva vào dạy hình học 8”. 

Tại các phiên họp Hội đồng sáng kiến, các thành viên đã có những nhận xét, đánh giá đối với từng hồ sơ sáng kiến theo các tiêu chí: Hình thức trình bày Báo cáo sáng kiến; Tính mới, tính sáng tạo; Khả năng áp dụng, nhân rộng; Khả năng mang lại lợi ích thiết thực. Đồng thời, các Hội đồng sáng kiến cũng đánh giá những ưu điểm, hạn chế của các sáng kiến.

Trên cơ sở kết quả làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan các Hội đồng đánh giá sáng kiến nêu trên không đủ điều kiện theo qui định để đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019./.

Hoàng Thị Hiên