Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Hành động để hưởng ứng “GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2020”

Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1348/BTNMT-TĐKTTT ngày 16/3/2020 và Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn có Công văn số 987/VP-KTN ngày 17/3/2020 về việc hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020.

Theo đó, chủ đề, thông điệp Giờ Trái đất năm 2020 tập trung các hoạt động nhằm nâng cao hành vi để tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; tái sử dụng và tái chế chất thải, chống rác thải nhựa, bảo vệ động vật hoang dã... Qua đó, cùng với cộng đồng quốc tế thực hiện tốt hơn các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ hành tinh xanh.

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh thông điệp về giờ trái đất năm 2020

Hành động để hưởng ứng “GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2020” (Ảnh minh họa)

 

Để cổ vũ, lan toả và truyền tải các chủ đề, thông điệp, ý nghĩa Giờ Trái đất năm 2020 và căn cứ tình hình thực tế tại địa phương trong bối cảnh cả nước đang tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh, các hoạt động hưởng ứng
Giờ Trái đất năm 2020 cần tập trung với các nội dung như: Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức sử dụng
tiết kiệm năng lượng; tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo; hạn chế sử dụng
sản phẩm nhựa và túi ni - lông; không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc động
vật hoang dã và các hoạt động thiết thực khác để góp phần bảo vệ môi trường,
ứng phó với biến đổi khí hậu. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh có tính chất truyền nhiễm cao. Mỗi tổ chức và cá nhân căn cứ điều kiện thực tế cùng hưởng ứng tham
gia hoạt động ‘‘tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 – 21h30
ngày 28 tháng 03 năm 2020 (Thứ Bảy),…

Với mục đích của việc Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020 nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường theo hướng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và cùng chung tay để đẩy lùi bệnh dịch Covid-19, mỗi chúng ta hãy tự giác thực hiện đồng thời vận động, tuyên truyền, nhắc nhở người thân, gia đình, bạn bè và đồng nghiệp cùng hành động để Giờ Trái đất năm 2020
đạt hiệu quả cao và thiết thực và nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh Covid -19.

Mỗi chúng ta hãy thực hiện hành động:

 - ‘‘Tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 – 21h30 Thứ Bảy ngày 28 tháng 03 năm 2020

- Tự bảo vệ bản thân và thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường để Cùng cả nước chung tay phòng, chống dịch Covid -19.

Phạm Thị Thanh