Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn tổ chức Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5

Với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”, trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020. Ngày 18/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở KH&CN phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tạo tiền đề để phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020

Trong những năm qua, khoa học và công nghệ (KH&CN) không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học va Công nghệ Lạng Sơn triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nh

Ngày 29 tháng 4 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-SKHCN triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở KH&CN tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Hiện nay, công tác phòng chống dịch Covid-19 của nước ta đang chuyển sang giai đoạn mới dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chủ trương chung là có nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch nhưng phải thận trọng, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC

Nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và người dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) đối với phát triển kinh tế - xã hội; Xây dựng bộ máy hành chính nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và Công văn số 308/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp triển khai quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường biện pháp phòng chống dịch covid-19 trong cơ quan, đơn vị

Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát cao. Để công tác phòng, chống dịch, đạt hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản và yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CC,VC,NLĐ) thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng vùng bảo tồn gen cây dược liệu và Quy hoạch phát triển dược liệu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 12/3/2020 tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài: "Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng vùng bảo tồn gen cây dược liệu và Quy hoạch phát triển dược liệu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn".

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đào tạo, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 12/3/2020, Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ISO tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đào tạo, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị vào đầu tháng 4 năm 2020.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Kế hoạch số 20/KH-SKHCN ngày 20/02/2020 về việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Phối hợp tuyên truyền trợ giúp doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện Dự án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020

Thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020” (gọi tắt là Dự án NSCL) đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 và Kế hoạch số 03/KH-BĐH ngày 09/01/2020 của Ban điều hành Dự án NSCL về triển khai Dự án NSCL năm 2020.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Kiểm tra ảnh hưởng của mưa đá đối với mô hình sản xuất cây khoai tây giống cấp xác nhận và nguyên chủng của Trung tâm Ứng dụng, phát triển Khoa học – Công nghệ và đo luờng chất luợng sản phẩm Lạng Sơn

Ngày 12 tháng 02 năm 2020, đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra thực tế ảnh hưởng của mưa đá đối với mô hình sản xuất cây khoai tây giống cấp xác nhận và nguyên chủng của Trung tâm Ứng dụng, phát triển KH-CN và đo luờng chất luợng sản phẩm Lạng Sơn

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Khắc phục hậu quả do mưa đá tại các mô hình sản xuất khoai tây giống ngoài đồng ruộng

Sáng ngày 25/01/2020 (tức Mùng một Tết Kỷ hợi) do bị ảnh hưởng bởi mưa đá và dông lốc đã làm 11ha khoai tây giống các cấp do Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm (sau đây viết tắt là Trung tâm) phối hợp với các hộ dân sản xuất trên địa bàn các xã Tân Liên, huyện Cao Lộc và xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng sản xuất bị gẫy cây, dập lá khá nặng.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức quán triệt việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona

Ngày 03/02/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra và một số nội dung liên quan. Đồng thời, thông tin về tình hình và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020

Ngày 16/01/2020, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động KHCN năm 2019 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2020. Đến dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở KHCN; Đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành; Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Nông nghiệp các huyện, thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở KHCN.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Để tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán cổ truyền đảm bảo an toàn, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, tạo không khí phấn khởi, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN năm 2020.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2019

Ngày 31/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Tô Thị Ái, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh. Các đồng chí Lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC-NLĐ).

Subscribe to Tin tức về hoạt động của sở KHCN