Skip to main content
Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh họp đánh giá các hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019

Ngày 02/10/2019, Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2019 (được thành lập theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND tỉnh ngày 17/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) đã tiến hành họp đánh giá, chấm điểm hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến cho 04 sáng kiến thuộc 03 chuyên ngành.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Xà phòng Hương Hồi – Sản phẩm đạt Giải nhất Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Văn Quan là địa bàn nổi tiếng về hoa Hồi. Do vậy, với mong muốn sử dụng các nguồn nguyên liệu có sản của địa phương, thân thiện với con người và môi trường, thầy giáo Liễu Văn Toàn, trường THPT Văn Quan đã thực hiện dự án sản xuất “Xà phòng hương hồi”.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Diễn đàn “Học nghề và khởi nghiệp”

Ngày 19/92019, tại trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn đã diễn ra “Diễn đàn học nghề và khởi nghiệp”, do Ban tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tổ chức. Đây là sự kiện trong chuỗi các hoạt động của Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Techfest Lạng Sơn năm 2019.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo trong thời đại kinh tế trí thức và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-BTC ngày 17/4/2019 của Ban Tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn, sáng ngày 19/9/2019, trong khuôn khổ chuỗi các sự kiện của Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Techfest Lạng Sơn năm 2019, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên 1 tỉnh Lạng Sơn đã tưng bừng diễn ra “Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo trong thời đại kinh tế trí thức và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” do Sở Thông tin và Truyển thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh tuyên truyền về công tác CCHC

Năm 2019 là năm tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), chuẩn bị tổng kết giai đoạn 2016 - 2020. Vì vậy, trong kế hoạch tuyên truyền CCHC của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 11/9/2019 nội dung tuyên truyền cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC, tập trung vào một số văn bản sau:

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Khoa học và công nghệ. Hoạt động chính của doanh nghiệp khoa học và công nghệ là thực hiện sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hoá hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ do doanh nghiệp sở hữu, sử dụng hợp pháp.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Thư mời tài trợ Nhân ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Hòa chung phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước với mục tiêu tìm kiếm, khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp mang tính đổi mới sáng tạo có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 3454-TB/VPTU ngày 14/6/2019 về thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 29/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở KH&CN chủ trì hội nghị.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Thông tin về Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2019

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam hằng năm được xét trao tặng cho các tác giả có những công trình khoa học và công nghệ có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội lớn, được thực hiện tại Việt Nam nhằm khuyến khích, tôn vinh và công nhận sự đóng góp nổi bật của các tác giả và nhằm khuyến khích việc tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Đại hội Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2019-2022

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/ĐTNK ngày 05/3/2019 và Hướng dẫn số 15-HD/ĐTNK ngày 05/3/2019 của BCH Đoàn khối CCQ tỉnh về việc “Tổ chức Đại hội Chi đoàn cơ sở, Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2022 và Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2017 – 2022”.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn

Ngày 16/7/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã diễn ra Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn (Sau đây viết tắt là Liên hiệp Hội).

Subscribe to Tin tức về hoạt động của sở KHCN