Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Khoa học và công nghệ. Hoạt động chính của doanh nghiệp khoa học và công nghệ là thực hiện sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hoá hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ do doanh nghiệp sở hữu, sử dụng hợp pháp.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Thư mời tài trợ Nhân ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Hòa chung phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước với mục tiêu tìm kiếm, khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp mang tính đổi mới sáng tạo có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 3454-TB/VPTU ngày 14/6/2019 về thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 29/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở KH&CN chủ trì hội nghị.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Thông tin về Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2019

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam hằng năm được xét trao tặng cho các tác giả có những công trình khoa học và công nghệ có giá trị khoa học - kinh tế - xã hội lớn, được thực hiện tại Việt Nam nhằm khuyến khích, tôn vinh và công nhận sự đóng góp nổi bật của các tác giả và nhằm khuyến khích việc tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Đại hội Chi đoàn Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2019-2022

Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/ĐTNK ngày 05/3/2019 và Hướng dẫn số 15-HD/ĐTNK ngày 05/3/2019 của BCH Đoàn khối CCQ tỉnh về việc “Tổ chức Đại hội Chi đoàn cơ sở, Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2022 và Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2017 – 2022”.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn

Ngày 16/7/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã diễn ra Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn (Sau đây viết tắt là Liên hiệp Hội).

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Cụm II- Các cơ quan quản lý chuyên ngành

Chiều ngày 08/7/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ, diễn ra Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng Cụm II- Các cơ quan quản lý chuyên ngành nhằm đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Giám sát kết quả thực hiện việc nghiên cứu và ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Sở KH&CN

Ngày 07/6/2019, Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn do ông Triệu Quang Huy – Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách làm Trưởng đoàn tiến hành làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về kết quả thực hiện việc nghiên cứu và ứng dụng các đề tài, dự án

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Khởi động hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Với mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn là cơ quan chuyên môn đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Giám sát kết quả thực hiện việc nghiên cứu và ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại huyện Chi Lăng

Ngày 04/6/2019, Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn do ông Triệu Quang Huy – Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách làm Trưởng đoàn tiến hành làm việc với UBND huyện Chi Lăng về kết quả thực hiện việc nghiên cứu và ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Chi Lăng.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Giám sát kết quả thực hiện việc nghiên cứu và ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại huyện Hữu Lũng

Ngày 28/5/2019, Đoàn Giám sát của Ban Kinh tế, Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn do ông Triệu Quang Huy – Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách làm Trưởng đoàn tiến hành làm việc với UBND huyện Hữu Lũng về kết quả thực hiện việc nghiên cứu và ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Hữu Lũng.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Giám sát kết quả thực hiện việc nghiên cứu và ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tại huyện Đình Lập

Ngày 27/5/2019, Đoàn Giám sát (Đoàn) do ông Triệu Quang Huy - Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tiến hành làm việc với UBND huyện Đình Lập về kết quả thực hiện việc nghiên cứu và ứng dụng các đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đình Lập.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Hội nghị tập huấn kiến thức về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ngày 14/5/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ; Đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành; các đoàn thể; các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thành phố, Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; Hội doanh nghiệp trẻ, Liên minh Hợp tác xã.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Chương trình Tây Bắc: Đánh giá kết quả, tính thiết thực của các đề tài, dự án thuộc Chương trình Tây Bắc giai đoạn 2013 - 2018 và đề xuất các nội dung nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao tri thức phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc

Ngày 8/5/2019, Đoàn công tác của ĐHQGHN do Phó Chủ nhiệm Chương trình Tây Bắc GS.TS. Mai Trọng Nhuận làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn để đánh giá kết quả, hiệu quả và đóng góp của các đề tài, dự án thuộc Chương trình Tây Bắc

Subscribe to Tin tức về hoạt động của sở KHCN