Skip to main content

Kiểm tra tiến độ đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng sản xuất gạch không nung sử dụng tro xỉ của nhà máy Nhiệt điện Na Dương

Ngày 11/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đoàn kiểm tra tại hiện trường thực hiện đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng sản xuất gạch không nung sử dụng tro xỉ của nhà máy Nhiệt điện Na Dương”, do Công ty Cổ phần Non Nước là cơ quan chủ trì thực hiện, đề tài bắt đầu thực hiện từ tháng 12 năm 2017.

Kiểm tra tiến độ đề tài: Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn

Ngày 11/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đoàn kiểm tra tại hiện trường thực hiện đề tài “Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn”, do Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường tỉnh Lạng Sơn là cơ quan chủ trì thực hiện, đề tài bắt đầu thực hiện từ tháng 6 năm 2019.

Kiểm tra mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây rau thuộc dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 10/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây rau thuộc dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn” do Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu chủ trì thực hiện, chủ nhiệm dự án là kỹ sư Nguyễn Thị Tân.

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Xây dựng mô hình sản xuất Măng tây xanh gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 04/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Xây dựng mô hình sản xuất Măng tây xanh gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn” do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lộc Bình chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là thạc sỹ Lý Quang Ngọc. Đề tài được thực hiện từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2021.

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Tuyển chọn cây Trám đen ưu tú, xây dựng mô hình nhân giống, trồng mới và thâm canh Trám đen tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 27/8/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Tuyển chọn cây Trám đen ưu tú, xây dựng mô hình nhân giống, trồng mới và thâm canh Trám đen tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn” do Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hữu Lũng chủ trì thực hiện

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ gen bệnh Thalassemia của dân tộc Tày, Nùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 23/11/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ do Kỹ sư Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài

Phê duyệt dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống và chăn nuôi ngựa bạch tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày 20/8/2019, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ký ban hành Quyết định Số: 2413/QĐ-BKHCN Phê duyệt danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do Trung ương quản lý, bắt đầu thực hiện từ năm 2020, trong đó có danh mục cho tỉnh Lạng Sơn.

Nghiệm thu Dự án: Xây dựng phần mềm tin học và cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 20/8/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án "Xây dựng phần mềm tin học và cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng nghiên ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" do Thượng tá Lâm Tiến Hùng làm chủ nhiệm, đơn vị chủ trì thực hiện là Công an tỉnh Lạng Sơn.

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch để kéo dài thời gian chín của quả Na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.”

Ngày 01/8/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch để kéo dài thời gian chín của quả Na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn” do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chi Lăng chủ trì thực hiện

Kiểm tra mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây na thuộc dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 31/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây na thuộc dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn” do Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu chủ trì thực hiện.

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà Ri vàng rơm kết hợp đệm lót sinh học”

Ngày 24/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà Ri vàng rơm kết hợp đệm lót sinh học” do Trung tâm ứng dụng, phát triển Khoa học Công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm chủ trì thực hiện, chủ nhiệm nhiệm vụ là Thạc sỹ Nguyễn Khánh Toàn.

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 19/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn” do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là kỹ sư Nông Văn Tuấn. Đề tài được triển khai từ tháng 7 năm 2018.

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao giá trị cây trà hoa vàng của huyện Đình Lập”

Ngày 19/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao giá trị cây trà hoa vàng của huyện Đình Lập” do Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng (thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) chủ trì thực hiện, đồng chủ nhiệm đề tài là thạc sỹ Nguyễn Thị Hằng và kỹ sư Lưu Quốc Thành.

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu nhân giống, trồng thâm canh và chế biến Măng Bát Độ tại huyện Hữu Lũng”

Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ các đề tài Khoa học và Công nghệ trong năm 2019, chiều ngày 11/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu nhân giống, trồng thâm canh và chế biến Măng Bát Độ tại huyện Hữu Lũng” do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện, Tiến sỹ Nguyễn Bá Triệu làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài được thực hiện trong 3 năm (từ năm 2018 - 2021).

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý bệnh gây rụng lá và sâu đục ngọn Hồi theo hướng bền vững tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày 12/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đoàn kiểm tra tại hiện trường thực hiện đề tài: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý bệnh gây rụng lá và sâu đục ngọn Hồi theo hướng bền vững tại tỉnh Lạng Sơn, do Chi cục Bảo vệ thực vật là cơ quan chủ trì thực hiện, đề tài được triển khai trong 3 năm (từ 2016-2019).

Kiểm tra tiến độ đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phục tráng và phát triển giống Mít bản địa tại huyện Hữu Lũng

Ngày 11/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đoàn kiểm tra tại hiện trường thực hiện đề tài Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phục tráng và phát triển giống Mít bản địa tại huyện Hữu Lũng, do Viện Nghiên cứu và phát triển vùng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì thực hiện

Kiểm tra thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 04/7/2019, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn” do Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu chủ trì thực hiện

Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống sưởi ấm bằng khí bioga cho chăn nuôi lợn nái sinh sản tại Hợp tác xã Hợp Thịnh

Ngày 05/6/2018, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ do Kỹ sư Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu ứng dụng hệ thống sưởi ấm bằng khí bioga cho chăn nuôi lợn nái sinh sản tại Hợp tác xã Hợp Thịnh" do Hợp tác xã Hợp Thịnh thực hiện.

Subscribe to Nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh