Skip to main content

Nghiệm thu Dự án: Xây dựng phần mềm tin học và cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 20/8/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án "Xây dựng phần mềm tin học và cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng nghiên ma túy trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" do Thượng tá Lâm Tiến Hùng làm chủ nhiệm, đơn vị chủ trì thực hiện là Công an tỉnh Lạng Sơn.

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch để kéo dài thời gian chín của quả Na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.”

Ngày 01/8/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học AVG (Retain) ở giai đoạn cận thu hoạch để kéo dài thời gian chín của quả Na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn” do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chi Lăng chủ trì thực hiện

Kiểm tra mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây na thuộc dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 31/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây na thuộc dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn” do Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu chủ trì thực hiện.

Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà Ri vàng rơm kết hợp đệm lót sinh học”

Ngày 24/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng: “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà Ri vàng rơm kết hợp đệm lót sinh học” do Trung tâm ứng dụng, phát triển Khoa học Công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm chủ trì thực hiện, chủ nhiệm nhiệm vụ là Thạc sỹ Nguyễn Khánh Toàn.

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 19/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình trồng Sa nhân tím tại tỉnh Lạng Sơn” do Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là kỹ sư Nông Văn Tuấn. Đề tài được triển khai từ tháng 7 năm 2018.

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao giá trị cây trà hoa vàng của huyện Đình Lập”

Ngày 19/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao giá trị cây trà hoa vàng của huyện Đình Lập” do Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng (thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) chủ trì thực hiện, đồng chủ nhiệm đề tài là thạc sỹ Nguyễn Thị Hằng và kỹ sư Lưu Quốc Thành.

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu nhân giống, trồng thâm canh và chế biến Măng Bát Độ tại huyện Hữu Lũng”

Thực hiện công tác kiểm tra định kỳ các đề tài Khoa học và Công nghệ trong năm 2019, chiều ngày 11/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu nhân giống, trồng thâm canh và chế biến Măng Bát Độ tại huyện Hữu Lũng” do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện, Tiến sỹ Nguyễn Bá Triệu làm chủ nhiệm đề tài. Đề tài được thực hiện trong 3 năm (từ năm 2018 - 2021).

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý bệnh gây rụng lá và sâu đục ngọn Hồi theo hướng bền vững tại tỉnh Lạng Sơn

Ngày 12/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đoàn kiểm tra tại hiện trường thực hiện đề tài: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý bệnh gây rụng lá và sâu đục ngọn Hồi theo hướng bền vững tại tỉnh Lạng Sơn, do Chi cục Bảo vệ thực vật là cơ quan chủ trì thực hiện, đề tài được triển khai trong 3 năm (từ 2016-2019).

Kiểm tra tiến độ đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phục tráng và phát triển giống Mít bản địa tại huyện Hữu Lũng

Ngày 11/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đoàn kiểm tra tại hiện trường thực hiện đề tài Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phục tráng và phát triển giống Mít bản địa tại huyện Hữu Lũng, do Viện Nghiên cứu và phát triển vùng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì thực hiện

Kiểm tra thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 04/7/2019, Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn” do Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu chủ trì thực hiện

Nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống sưởi ấm bằng khí bioga cho chăn nuôi lợn nái sinh sản tại Hợp tác xã Hợp Thịnh

Ngày 05/6/2018, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ do Kỹ sư Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu ứng dụng hệ thống sưởi ấm bằng khí bioga cho chăn nuôi lợn nái sinh sản tại Hợp tác xã Hợp Thịnh" do Hợp tác xã Hợp Thịnh thực hiện.

Tuyển chọn, tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài: “Nghiên cứu quản lý việc sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn huyện Chi Lăng và Hữu Lũng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”

Ngày 21/5/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn, tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài “Nghiên cứu quản lý việc sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn huyện Chi Lăng và Hữu Lũng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”

Họp Hội đồng tuyển chọn, tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài “Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng, dược học của mật ong hoa ngũ gia bì tại huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 9/5/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn, tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài “Nghiên cứu giá trị dinh dưỡng, dược học của mật ong hoa ngũ gia bì tại huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn”.

Họp Hội đồng tuyển chọn, tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài “Ứng dụng Công nghệ thông tin quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 14/5/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn, tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài “Ứng dụng Công nghệ thông tin quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Lạng Sơn”.

Họp Hội đồng tuyển chọn, tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài: Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng quản trị kinh doanh cho một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 9/5/2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn, tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng quản trị kinh doanh cho một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, do Ông Trần Hữu Đắc – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch Hội đồng

Họp Hội đồng tuyển chọn, tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài: Nghiên cứu xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 06/5/2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tuyển chọn, tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài “Nghiên cứu xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù của huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn”, do Ông Trần Hữu Đắc – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm chủ tịch Hội đồng

Subscribe to Nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh