Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ biến tính gỗ bằng vật liệu nano SiO2 trong gia công thanh gỗ cơ sở để sản xuất vàn sàn từ gỗ thông Mã Vĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 06/01/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ do Kỹ sư Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ biến tính gỗ bằng vật liệu nano SiO2 trong gia công thanh gỗ cơ sở để sản xuất vàn sàn từ gỗ thông Mã Vĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn".

Nghiệm thu Đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền Việt Nam giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong tình hình mới”

Ngày 07/01/2020, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ do Thạc sĩ Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Nghiên cứu, phát triển cây Đào chuông tại huyện Đình Lập

Ngày 15/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đoàn kiểm tra tại hiện trường thực hiện đề tài: Nghiên cứu, phát triển cây đào chuông tại huyện Đình Lập” đề tài do ThS Phạm Văn Ngân, Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng- Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2021.

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của GIBBERELLIN (GA3) và Sun phát đồng (CuSO4.5H2O) đến xử lý giảm số lượng hạt/quả quýt Bắc Sơn tại huyện bắc sơn, tỉnh Lạng Sơn

Chất lượng cam quýt được đánh giá bởi nhiều chỉ tiêu như: vị quả, màu sắc quả, tỷ lệ thịt quả, hàm lượng dinh dưỡng… Một trong những chỉ tiêu quan trọng đó là chỉ tiêu về số lượng hạt/quả.

Kiểm tra tiến độ đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng Quýt Bắc Sơn, tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 05/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đoàn kiểm tra tại hiện trường thực hiện đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh, xử lý giảm hạt nâng cao năng suất và chất lượng Quýt Bắc Sơn, tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, do TS Nguyễn Quốc Hiếu, Viện Nghiên cứu Rau quả Trung ương thực hiện. Đề tài được thực hiện trong 3 năm (từ 2018-2020).

Nghiệm thu Đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý bệnh gây rụng lá và sâu đục ngọn hại hồi theo hướng bền vững tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 29/11/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý bệnh gây rụng lá và sâu đục ngọn hại hồi theo hướng bền vững tại tỉnh Lạng Sơn”, do kỹ sư Hoàng Thị Ái, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Bảo vệ thực vật làm Chủ nhiệm đề tài.

Kiểm tra tiến độ đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ biến tính gỗ bằng vật liệu nano SiO2 trong gia công thanh gỗ cơ sở để sản xuất ván sàn từ gỗ thông Mã Vĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 02/12/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đoàn kiểm tra tại Viện Nghiên cứu công nghiệp rừng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ biến tính gỗ bằng vật liệu nano SiO2 trong gia công thanh gỗ cơ sở để sản xuất ván sàn từ gỗ thông Mã Vĩ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Kiểm tra nhiệm vụ áp dụng kết quả nghiên cứu dự án “Xây dựng mô hình nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng Sơn” vào sản xuất

Ngày 15/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra các mô hình chăn nuôi gà 6 ngón tại xã Công Sơn, huyện Cao Lộc. Đây là nhiệm vụ áp dụng kết quả nghiên cứu từ dự án “Xây dựng mô hình nuôi gà 6 ngón Mẫu Sơn tại tỉnh Lạng Sơn” đã được nghiệm thu năm 2018.

Kiểm tra mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây Khoai Lang huyện Lộc Bình thuộc dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 13/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây Khoai Lang thuộc dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn” do Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu chủ trì thực hiện.

Nghiệm thu đề tài: “Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy và cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay”

Ngày 06/11/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ do Kỹ sư Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài.

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và phát triển giống dứa bản địa tại huyện Hữu Lũng

Ngày 30/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: ““Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phục tráng và phát triển giống dứa bản địa tại huyện Hữu Lũng” do Viện Nghiên cứu Rau quả chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là Thạc sĩ Đào Thị Liên. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 12 năm 2018 đến tháng 11 năm 2021.

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác rải vụ na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 30/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh tác rải vụ na tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn” do Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chi Lăng chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là kỹ sư Vũ Văn Nhân. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 8 năm 2020.

Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu biên soạn tài liệu dạy học Ngữ văn địa phương cấp trung học cơ sở tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 21/10/2019, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ do ông Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu biên soạn tài liệu dạy học Ngữ văn địa phương cấp trung học cơ sở tỉnh Lạng Sơn". Chủ nhiệm đề tài là Thạc sỹ Hà Thị Khánh Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Nghiệm thu Dự án: “Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Tràng Định” cho sản phẩm Quế của huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 16/10/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ do ông Trần Hữu Đắc – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện dự án: ''Xây dựng nhãn hiệu tập thể “Tràng Định” cho sản phẩm Quế của huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn". Do Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tràng Định là cơ quan thực hiện dự án.

Kiểm tra tiến độ đề tài: Nghiên cứu, ứng dụng sản xuất gạch không nung sử dụng tro xỉ của nhà máy Nhiệt điện Na Dương

Ngày 11/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đoàn kiểm tra tại hiện trường thực hiện đề tài “Nghiên cứu, ứng dụng sản xuất gạch không nung sử dụng tro xỉ của nhà máy Nhiệt điện Na Dương”, do Công ty Cổ phần Non Nước là cơ quan chủ trì thực hiện, đề tài bắt đầu thực hiện từ tháng 12 năm 2017.

Kiểm tra tiến độ đề tài: Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn

Ngày 11/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đoàn kiểm tra tại hiện trường thực hiện đề tài “Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn”, do Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường tỉnh Lạng Sơn là cơ quan chủ trì thực hiện, đề tài bắt đầu thực hiện từ tháng 6 năm 2019.

Kiểm tra mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây rau thuộc dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 10/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây rau thuộc dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn” do Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu chủ trì thực hiện, chủ nhiệm dự án là kỹ sư Nguyễn Thị Tân.

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Xây dựng mô hình sản xuất Măng tây xanh gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 04/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Xây dựng mô hình sản xuất Măng tây xanh gắn với tiêu thụ sản phẩm tại huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn” do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lộc Bình chủ trì thực hiện, chủ nhiệm đề tài là thạc sỹ Lý Quang Ngọc. Đề tài được thực hiện từ tháng 8/2018 đến tháng 8/2021.

Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: Tuyển chọn cây Trám đen ưu tú, xây dựng mô hình nhân giống, trồng mới và thâm canh Trám đen tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Ngày 27/8/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài: “Tuyển chọn cây Trám đen ưu tú, xây dựng mô hình nhân giống, trồng mới và thâm canh Trám đen tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn” do Phòng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hữu Lũng chủ trì thực hiện

Subscribe to Nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh