Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Tin tức trong Tỉnh

Công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, qua dịch vụ công trực tuyến của Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, tiếp nhận qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 2682/QĐ-UBND ngày 26/12/2018).

Tin tức trong Tỉnh

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC tại Bộ phận Một cửa của các cơ quan chuyên môn

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của các cơ quan chuyên môn (Công văn số 5205/VP-KSTT, ngày 28/12/2018).

Tin tức trong Tỉnh

Lễ thông xe kỹ thuật cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn

Sáng 30/11/2018, UBND tỉnh tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật công trình cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn. Đến dự có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ngành, UBND thành phố Lạng Sơn, đại diện đơn vị thi công công trình.

Tin tức trong Tỉnh

Lạng Sơn: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính (hiện đại hóa hành chính) để phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Tin tức trong Tỉnh

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong hoạt động khai thác đá

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 3987/VP-KTN, ngày 06/10/2018 thông báo ý kiến đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong hoạt động khai thác đá.

Subscribe to Tin tức trong Tỉnh