Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Tin tức trong Tỉnh

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Ngày 05/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1719/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) áp dụng cho việc đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hằng năm đối với các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Tin tức trong Tỉnh

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 20/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Ban hành Quyết định số 1596 /QĐ-UBND về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

Tin tức trong Tỉnh

Tỉnh uỷ Lạng Sơn triển khai thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tin tức trong Tỉnh

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị

Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được ban hành phù hợp với yêu cầu đổi mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng.

Tin tức trong Tỉnh

Triển khai chuyển đổi Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Ngày 19/8/2019, tại Khách sạn Hoa Sim, thành phố Lạng Sơn đã diễn ra lớp tập huấn về Hệ thống quản lý văn bản và điều hành phiên bản VNPT – iOffice theo Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai chuyển đổi Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

Tin tức trong Tỉnh

Phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động. Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 719/PĐ-UBND về việc phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Tin tức trong Tỉnh

Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2019

Sáng ngày 25/3/2019, tại Cung thiếu nhi (phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn), Công ty Điện lực Lạng Sơn tổ chức Lễ phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Công thương, Công ty Điện lực Lạng Sơn và 100 bạn đoàn viên, thanh niên cùng tham gia Lễ phát động.

Tin tức trong Tỉnh

Hội nghị lần thứ 10 Ủy ban Công tác liên hợp giữa Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) và các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh (Việt Nam)

Chiều 22/3/2019, tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã diễn Hội nghị Ủy ban Công tác liên hợp (UBCTLH) lần thứ 10 giữa Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) và các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh (Việt Nam).

Tin tức trong Tỉnh

Triển khai các hoạt động hưởng ứng, chào mừng ngày Thương hiệu Quốc gia Việt Nam

Ngày 14/3/2019, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Công văn số 947/VP-KTTH gửi Sở Công Thương về thực hiện Công văn số 978/BCT-XTTM ngày 19/02/2019 của Bộ Công Thương về việc phối hợp triển khai Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia chào mừng ngày Thương hiệu Quốc gia 20/4.

Subscribe to Tin tức trong Tỉnh