Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Tin tức trong Tỉnh

UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/2/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tin tức trong Tỉnh

Hội thảo khoa học chuyên đề: “Trao đổi kỹ năng, phương pháp hoà giải ”

Trong khuôn khổ nội dung nghiên cứu của Đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác hoà giải đối với các tranh chấp dân sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, ngày 12/3/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn Ban quản lý đề tài đã tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề: “Trao đổi kỹ năng, phương pháp hoà giải ”.

Tin tức trong Tỉnh

Khuyến cáo của Bộ Y tế về Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (n-CoV) tại nơi làm việc (Không áp dụng cho cơ sở y tế)

Nhằm chủ động phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sịnh lao động cho người lao động. Ngày 06/02/2020, Bộ Y tến đã ban hành Công văn số 490/BYT-MT về việc khuyến cáo Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (n-CoV).

Tin tức trong Tỉnh

UBND tỉnh triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng,thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm về tình hình tiêu cực, tham nhũng, lãnh phí xảy ra ở cơ quan, đơn vị mình.

Tin tức trong Tỉnh

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Trong thời gian qua, từ khóa “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” đã và đang được nhắc đến ngày càng nhiều và đang thu hút được sự quan tâm rất tích cực của các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương cũng như của toàn xã hội.

Tin tức trong Tỉnh

Chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp năm 2020

Thời gian qua, các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước

Tin tức trong Tỉnh

Chỉ đạo đấu tranh phòng ngừa các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Ngày 14/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về đấu tranh phòng ngừa các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

Subscribe to Tin tức trong Tỉnh