Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ hạt nhân

Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 104/QÐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học, bức xạ và hạt nhân (CBRN) giai đoạn 2019 - 2025.

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực ATBXHN

Sáng ngày 26/7/2018, trong khuôn khổ Hội nghị pháp quy hạt nhân toàn quốc lần 3, đã diễn ra Phiên họp toàn thể về chủ đề Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực ATBXHN do bà Trần Bích Ngọc, Phó Cục trưởng Cục ATBXHN; ông Nguyễn Hào Quang, Phó Viện trưởng Viện NLNTVN và bà Nguyễn Thị Thu Trang, Phó Cục trưởng Cục NLNT làm đồng chủ toạ.

Giấy phép tiến hành công việc Bức xạ (Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế) Sửa đổi lần 1 - Phòng Khám Đa khoa 103

Hộ kinh doanh Phòng khám Đa khoa 103
Địa chỉ: Số 41, khu Nhà Thờ, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Điện thoại: 0915.346.985 Email: thuhuonghl89@gmail.com
Được phép: Sử dụng 01 thiết bị X-quang chẩn đoán y tế tổng hợp có các
đặc trưng nêu tại phần kèm theo của Giấy phép này để chụp chẩn đoán bệnh (có
đặc trưng chi tiết thiết bị kèm theo).
Trong quá trình tiến hành công việc bức xạ, tổ chức, cá nhân được cấp giấy

Subscribe to Công tác an toàn bức xạ hạt nhân