Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Submitted by Nguyễn Ngọc Hưng on 20 January 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
48/SKHCN-QLCN
Ngày ban hành
Ngày ban hành