Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

sở cho tôi hỏi chút việc:hiện tại trên trang điện tử của sở có đăng tin tuyển dụng viên chức,trong đó có 01 vị trí yêu cầu chuyên ngành đào tạo là:Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.vậy tôi có chuyên ngành kỹ sư điện tự động hóa có đủ điều kiện tham gia dự tuyển không ạ?rất mong được sự hồi đáp của quý cơ quan.
trân trọng!

Tên của bạn
Vy văn Khải
Địa chỉ email
khaitdh3@gmail.com
Công tác tiêu chuẩn ĐLCL