Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
-A A +A

Kiểm tra mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây na thuộc dự án: “Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 31/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây na thuộc dự án: Xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL trên một số cây trồng tại tỉnh Lạng Sơndo Công ty Khoáng sản và Thương mại Tiến Hiếu chủ trì thực hiện.

Kiểm tra mô hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây na

hình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây na được triển khai từ tháng 11 năm 2018, tại thôn Đồng Ngầu, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Mô hình đã bố trí  02 công thức thí nghiệm: Công thức 1: Sử dụng phân bón hữu cơ HUDAVIL, diện tích 4.500 m2; Công thức 2: Sử dụng phân bón thông thường theo quy trình kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (đối chứng) diện tích 500m2; Hộ dân tham gia dự án được tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL cho cây na, hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh HUDAVIL và phân NPK cho mô hình.