Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Submitted by Tổng biên tập on 25 May 2018
Số hiệu văn bản
18/2013/TT-BKHCN
Ngày ban hành
01/08/2013
Ngày hiệu lực
25/09/2013
Lĩnh vực văn bản
Người ký