Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Điều 3. Thời gian, địa điểm tiếp công dân.

1. Thời gian tiếp công dân:

Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu.

+ Buổi sáng: Từ  08h00 đến 11h00.

+ Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h00.

2. Địa điểm: Phòng tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ (Số 438, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Phòng tiếp công dân được niêm yết nội quy, quy chế tiếp công dân và lịch tiếp công dân.