Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

  1. Giấy mời Kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập) và thị sát tuyến đường huyện ĐH.35
  2. Giấy mời họp bàn công tác chuẩn bị tổng kết các cuộc thi và phong trào thi đua đặc biệt, cao điểm chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và 188 năm ngày thành lập tỉnh
  3. Giấy mời Dự tiếp Tổng Giám mục Marek Zalewski
  4. Thông báo thay đổi thời gian họp chuyên đề xem xét dự thảo Đề án Phát triển Du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
  5. Giấy mời Kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn
  6. Giấy mời Dự Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
  7. Giấy mời Họp xem xét dự kiến phân bổ chỉ tiêu dự toán NSNN năm 2020
  8. Giấy mời Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019
  9. Giấy mời Họp xem xét giải quyết vướng mắc các dự án đầu tư của Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Đạt Phát tại thôn Khơ Đa, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng
  10. Giấy mời Họp Hội đồng thẩm định bảng giá đất của tỉnh