Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

  1. Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến Lễ phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI
  2. Thông báo thay đổi thời gian họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  3. Thông báo về việc hoãn Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19
  4. Giấy mời họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng tháng 3/2020 và kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm quý I/2020
  5. Giấy mời dự làm việc với Đoàn công tác khảo sát xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
  6. Giấy mời kiểm tra một số công trình xây dựng tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh,Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh và Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh
  7. Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19
  8. Giấy mời dự họp xem xét Kế hoạch rà soát phương tiện giao thông vận tải và đề án chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh
  9. Giấy mời dự Hội nghịtriển khai nhiệm vụ Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2020
  10. Giấy mời dự làm việc với Tổng công ty Điện lực miền Bắc