Skip to main content
Tin tức trong Tỉnh

Triển khai chuyển đổi Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn

Ngày 19/8/2019, tại Khách sạn Hoa Sim, thành phố Lạng Sơn đã diễn ra lớp tập huấn về Hệ thống quản lý văn bản và điều hành phiên bản VNPT – iOffice theo Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai chuyển đổi Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2019.

Tin tức trong nước

Bộ KH&CN quyết liệt triển khai nhiệm vụ đã được phân công từ Ban chỉ đạo 389

Trong buổi làm việc với Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Thứ trưởng Trần Văn Tùng, Trưởng Ban chỉ đạo 389 Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cam kết tiếp tục rà soát những văn bản, hệ thống chính sách; quyết liệt triển khai những nhiệm vụ đã được phân công liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ…

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Một số giải pháp phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Khoa học và công nghệ. Hoạt động chính của doanh nghiệp khoa học và công nghệ là thực hiện sản xuất, kinh doanh các loại sản phẩm, hàng hoá hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ do doanh nghiệp sở hữu, sử dụng hợp pháp.

Tin tức trong nước

Techfest Vietnam 2019 tại Hoa Kỳ và Hàn Quốc: đưa startup ra thế giới

Techfest Vietnam cùng đồng hành với startup, các nhà đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo quốc gia diễn ra tại Mỹ (07 - 13/09) và Hàn Quốc (01 - 06/11). Đây là hoạt động thuộc chuỗi sự kiện lớn nhất về công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Đại sứ quán, Lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài, Amazon Web Service, Republic, Ai20X, Vietnam Silicon Valley (VSV), Hatch Ventures và các đối tác khác trong và ngoài nước.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Thư mời tài trợ Nhân ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Hòa chung phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước với mục tiêu tìm kiếm, khuyến khích, thúc đẩy sự phát triển của những ý tưởng, dự án, sản phẩm, mô hình kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp mang tính đổi mới sáng tạo có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 3454-TB/VPTU ngày 14/6/2019 về thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Tin tức trong nước

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tiếp nhận và thực hiện yêu cầu tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về sở hữu trí tuệ

Thực hiện nhiệm vụ được giao trong khuôn khổ dự án “tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước” thuộc chương trình phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ đến năm 2020

Tin tức trong Tỉnh

Phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động. Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 719/PĐ-UBND về việc phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Tin tức trong nước

Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí, tăng 3 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2019

Ngày 24/7/2019, tại New Delhi (Ấn Độ), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố Báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2019. Theo đó, Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí, tăng 3 bậc, lên vị trí 42 trên 129 quốc gia/nền kinh tế được xếp hạng so với năm 2018.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 29/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở KH&CN chủ trì hội nghị.