Skip to main content
Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường biện pháp phòng chống dịch covid-19 trong cơ quan, đơn vị

Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát cao. Để công tác phòng, chống dịch, đạt hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản và yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CC,VC,NLĐ) thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tin tức trong Tỉnh

UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/2/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng vùng bảo tồn gen cây dược liệu và Quy hoạch phát triển dược liệu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 12/3/2020 tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài: "Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng vùng bảo tồn gen cây dược liệu và Quy hoạch phát triển dược liệu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn".

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đào tạo, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 12/3/2020, Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ISO tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đào tạo, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị vào đầu tháng 4 năm 2020.

Tin tức trong Tỉnh

Hội thảo khoa học chuyên đề: “Trao đổi kỹ năng, phương pháp hoà giải ”

Trong khuôn khổ nội dung nghiên cứu của Đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác hoà giải đối với các tranh chấp dân sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, ngày 12/3/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn Ban quản lý đề tài đã tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề: “Trao đổi kỹ năng, phương pháp hoà giải ”.

Tin tức trong nước

Chủ đề Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020: “Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh”

Ngày 26/4 hàng năm, chúng ta đều kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới để tìm hiểu về vai trò của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong việc khuyến khích đổi mới và sáng tạo. Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020 đặt đổi mới sáng tạo - và các quyền SHTT hỗ trợ đổi mới sáng tạo - là trung tâm của những nỗ lực tạo ra một tương lai xanh.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Kế hoạch số 20/KH-SKHCN ngày 20/02/2020 về việc tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Phối hợp tuyên truyền trợ giúp doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện Dự án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020

Thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2012 - 2020” (gọi tắt là Dự án NSCL) đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 và Kế hoạch số 03/KH-BĐH ngày 09/01/2020 của Ban điều hành Dự án NSCL về triển khai Dự án NSCL năm 2020.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Kiểm tra ảnh hưởng của mưa đá đối với mô hình sản xuất cây khoai tây giống cấp xác nhận và nguyên chủng của Trung tâm Ứng dụng, phát triển Khoa học – Công nghệ và đo luờng chất luợng sản phẩm Lạng Sơn

Ngày 12 tháng 02 năm 2020, đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra thực tế ảnh hưởng của mưa đá đối với mô hình sản xuất cây khoai tây giống cấp xác nhận và nguyên chủng của Trung tâm Ứng dụng, phát triển KH-CN và đo luờng chất luợng sản phẩm Lạng Sơn

Tin tức trong Tỉnh

Khuyến cáo của Bộ Y tế về Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (n-CoV) tại nơi làm việc (Không áp dụng cho cơ sở y tế)

Nhằm chủ động phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sịnh lao động cho người lao động. Ngày 06/02/2020, Bộ Y tến đã ban hành Công văn số 490/BYT-MT về việc khuyến cáo Phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona (n-CoV).