Skip to main content
Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn tổ chức Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5

Với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo kiến tạo tương lai”, trong chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020. Ngày 18/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Tọa đàm kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở KH&CN phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quyết định hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, tạo tiền đề để phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020

Trong những năm qua, khoa học và công nghệ (KH&CN) không chỉ khẳng định vai trò và sức mạnh vô cùng to lớn trong các lĩnh vực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước mà còn trở thành động lực then chốt của sự nghiệp đổi mới và phát triển.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học va Công nghệ Lạng Sơn triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nh

Ngày 29 tháng 4 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-SKHCN triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở KH&CN tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Hiện nay, công tác phòng chống dịch Covid-19 của nước ta đang chuyển sang giai đoạn mới dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chủ trương chung là có nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch nhưng phải thận trọng, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC

Nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước và người dân về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính (CCHC) đối với phát triển kinh tế - xã hội; Xây dựng bộ máy hành chính nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và Công văn số 308/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp triển khai quán triệt thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường biện pháp phòng chống dịch covid-19 trong cơ quan, đơn vị

Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát cao. Để công tác phòng, chống dịch, đạt hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản và yêu cầu toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CC,VC,NLĐ) thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tin tức trong Tỉnh

UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/2/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 21/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng vùng bảo tồn gen cây dược liệu và Quy hoạch phát triển dược liệu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

Ngày 12/3/2020 tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài: "Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng vùng bảo tồn gen cây dược liệu và Quy hoạch phát triển dược liệu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn".

Tin tức về hoạt động của sở KHCN

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đào tạo, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 12/3/2020, Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ISO tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đào tạo, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị vào đầu tháng 4 năm 2020.

Tin tức trong Tỉnh

Hội thảo khoa học chuyên đề: “Trao đổi kỹ năng, phương pháp hoà giải ”

Trong khuôn khổ nội dung nghiên cứu của Đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác hoà giải đối với các tranh chấp dân sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”, ngày 12/3/2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn Ban quản lý đề tài đã tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề: “Trao đổi kỹ năng, phương pháp hoà giải ”.

Tin tức trong nước

Chủ đề Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020: “Đổi mới sáng tạo vì một tương lai xanh”

Ngày 26/4 hàng năm, chúng ta đều kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới để tìm hiểu về vai trò của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong việc khuyến khích đổi mới và sáng tạo. Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2020 đặt đổi mới sáng tạo - và các quyền SHTT hỗ trợ đổi mới sáng tạo - là trung tâm của những nỗ lực tạo ra một tương lai xanh.