Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
104/SKHCN-QLCN 21-02-2020 Về việc đăng ký nhu cầu đào tạo nâng cao kiến thức thực thi về sở hữu trí tuệ
105/SKHCN-QLCN 21-02-2020 Về việc đăng ký nhu cầu học tập kinh nghiệm, mô hình quản lý và phát triển các sản phẩm sau bảo hộ sở hữu trí tuệ
100/SKHCN-QLCN 20-02-2020 Công văn về việc gửi báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ năm 2019
20/KH-SKHCN 20-02-2020 Kế hoạch Tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
13/QĐ-SKHCN 20-02-2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ
18/KH-SKHCN 18-02-2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
12/QĐ-SKHCN 17-02-2020 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn
30/BC-SKHCN 14-02-2020 Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp đối với Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/20
77/SKHCN-QLCN 13-02-2020 Về việc dừng xuất bản Bản tin Thông tin Khoa học và Công nghệ
72/SKHCN-TĐC 12-02-2020 Về việc phối hợp tuyên truyền trợ giúp doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện Dự án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020
64/SKHCN-VP 10-02-2020 Về việc lựa chọn tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến của Sở và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V năm 2020
68/SKHCN-QLCN 10-02-2020 Về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
06/TB-SKHCN 07-02-2020 Thống báo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
22/BC-HĐXTVC 06-02-2020 Báo cáo Kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
61/SKHCN-QLCN 06-02-2020 Về việc hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế
57/PĐ-SKHCN 05-02-2020 Phát động Phong trào thi đua phấn đầu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
60/SKHCN-QLCN 05-02-2020 Về việc báo cáo hoạt động đảm bảo an toàn bức xạ năm 2019
06/QĐ-SKHCN 04-02-2020 Quyết định Về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN năm 2020
14/KH-SKHCN 04-02-2020 Triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
13/KH-SKHCN 04-02-2020 Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020
53/SKHCN-KHTC 03-02-2020 Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV
54/SKHCN-QLCN 03-02-2020 Về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án Quản lý và phát triển NHTT “Văn Lãng” cho sản phẩm Hồng vành khuyên
53/SKHCN-KHTC 03-02-2020 Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV
04/QĐ-HĐXTVC 31-01-2020 Quyết định về việc ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
12/KH-SKHCN 31-01-2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ trọng tâm của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
11/KH-SKHCN 30-01-2020 Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2020
50/SKHCN-QLCN 22-01-2020 Về việc gửi báo cáo thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2019
10/KH-SKHCN 21-01-2020 Kế hoạch Triển khai Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn năm 2020
14/BC-SKHCN 21-01-2020 Báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý, bổ sung đối với Dự thảo Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020
44/SKHCN-KHTC 20-01-2020 Về việc Xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
48/SKHCN-QLCN 20-01-2020 Về việc đề nghị báo cáo Thống kê ngành Khoa học và Công nghệ năm 2019
05/TB-HĐXTVC 20-01-2020 Thông báo Triệu tập thí sinh dự phỏng vấn kỳ xét tuyển Viên chức năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
12/BC-SKHCN 20-01-2020 Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 01, kế hoạch công tác tháng 02 năm 2020
09/BC-SKHCN 19-01-2020 Báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp về nội dung Dự thảo Quyết định sửa đổi Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
11/BC-SKHCN 17-01-2020 Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Lạng Sơn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
09/KH-SKHCN 16-01-2020 Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
32/SKHCN-BCHQS 14-01-2020 Về việc trực sẵn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
04/TB-SKHCN 13-01-2020 Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
05 - KH/CB 13-01-2020 Kế hoạch Phát triển đảng viên năm 2020
25/SKHCN-QLCN 10-01-2020 Báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ tại cơ sở x-quang y tế năm 2019
03/TB-SKHCN 09-01-2020 Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1 năm 2020
07/KH-SKHCN 09-01-2020 Kế hoạch Thực hiện công tác Cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
05/KH-SKHCN 09-01-2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ năm 2020
Số 03- NQ/CB 09-01-2020 Nghị quyết Nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020
06/KH-SKHCN 09-01-2020 Kế hoạch Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
04/KH-SKHCN 09-01-2020 Kế hoạch Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020
02/KH-SKHCN 08-01-2020 Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020
02/TB-SKHCN 08-01-2020 Thông báo Phân công nhiệm vụ thực hiện tại Chương trình gặp mặt đại biểu trí thức, văn nghệ sĩ tỉnh Lạng Sơn Xuân Canh Tý 2020
14/SKHCN-TTra 08-01-2020 Về việc đề xuất TTHC để xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020
12/PĐ-CIIQLCN 07-01-2020 Phát động Phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2020 của Cụm II - Các cơ quan Quản lý chuyên ngành
01/BC-SKHCN 02-01-2020 Báo cáo Kết quả rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ trên Cổng dịch vụ Công quốc gia
69/KH-SKHCN 31-12-2019 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2020
1069/PĐ-SKHCN 30-12-2019 Phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020
235/BC-SKHCN 30-12-2019 Báo cáo Giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp về nội dung Dự thảo Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1070/SKHCN-VP 30-12-2019 Về việc quán triệt và triển khai một số nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020
216/QĐ-SKHCN 30-12-2019 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 và công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ
1074/TB-SKHCN 30-12-2019 Thông báo Lịch trực của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trong dịp nghỉ lễ tết Dương lịch năm 2020
68/KH-SKHCN 27-12-2019 Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020
67/KH-SKHCN 26-12-2019 Kế hoạch Tổ chức triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2020
1058/SKHCN-QLCN 26-12-2019 Về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 30/01/2019
202/QĐ-SKHCN 23-12-2019 Quyết định Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích năm 2019
201/QĐ-SKHCN 23-12-2019 Quyết định Về việc công nhận các danh hiệu thi đua năm 2019
200/QĐ-SKHCN 20-12-2019 Quyết định Về việc phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với tập thể phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở và cá nhân công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019
198/QĐ-SKHCN 20-12-2019 Quyết định Phê duyệt thuyết minh và dự toán chi tiết nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
199/QĐ-SKHCN 20-12-2019 Quyết định Về việc phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2019
1010/SKHCN-QLCN 11-12-2019 Về việc thông báo thay đổi thời gian tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019
1009/BTC 11-12-2019 Về việc thông báo thay đổi thời gian tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019
191/QĐ-SKHCN 11-12-2019 Quyết định Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức năm 2019
73/TTr-SKHCN 11-12-2019 Tờ trình Về việc đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 3 năm 2019
1008/TB-SKHCN 11-12-2019 Thông báo Về việc phân công công chức thực hiện nhiệm vụ tại Lễ Tổng kết và Trao giải các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019
160/BC-BTC 10-12-2019 Báo cáo Tổng kết các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019
986/SKHCN-QLCN 06-12-2019 Về việc đề nghị cử người dẫn chương trình phục vụ Lễ tổng kết và trao giải các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật năm 2019
183/QĐ-BTC 06-12-2019 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Thư ký các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020
983/SKHCN-VP 06-12-2019 Thông báo Về việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức, người lao động năm 2019
988/SKHCN-QLCN 06-12-2019 Về việc thống kê, phân loại các nguồn phóng xạ tại địa phương
184/QĐ-SKHCN 06-12-2019 Quyết định Khen thưởng các tác giả/nhóm tác giả đoạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ V năm 2019
182/QĐ-SKHCN 06-12-2019 Quyết định Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, vận động, tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019
977/TB-SKHCN 05-12-2019 Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019
971/TB-SKHCN 03-12-2019 Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
968/QĐ-SKHCN 02-12-2019 Quyết định Về trách nhiệm nêu gương của công chức, viên chức, trước hết là Lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
67/TTr-SKHCN 02-12-2019 Tờ trình về việc thành lập các Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
212/BC-BCĐ ISO 29-11-2019 Báo cáo Tình hình xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
964/SKHCN-QLCN 29-11-2019 Về việc nghiệm thu tiến độ và quyết toán kinh phí thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ năm 2019
64/KH-SKHCN 27-11-2019 Kế hoạch Tham dự tham dự Lễ khai mạc và chuỗi sự kiện tại Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2019
947/SKHCN-QLCN 27-11-2019 Về việc đề nghị sử dụng Hội trường UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Lế tổng kết và trao giải các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019
22/QĐ-CĐVC 27-11-2019 Quyết định về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Công đoàn Cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2017 - 2022
64/TTr-SKHCN 25-11-2019 Tờ trình Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ tổng kết và trao giải các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn năm 2019
932/SKHCN-VP 25-11-2019 Về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020
928/SKHCN-QLCN 25-11-2019 Về việc cử cán bộ tham gia Ban Giám khảo Cuộc thi học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019
934/SKHCN-VP 25-11-2019 Về việc lập danh sách tham gia trả lời phiếu điều tra xã hội học, phục vụ xác định chỉ số CCHC tỉnh Lạng Sơn năm 2019
929/KL-SKHCN 25-11-2019 Kết luận Về việc thanh tra chuyên ngành về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
175/QĐ-SKHCN 25-11-2019 Quyết định Về việc công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2019
173/QĐ-SKHCN 21-11-2019 Quyết định Về việc thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Sở KH&CN
922/SKHCN-VP 20-11-2019 Về việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của công chức, viên chức
203/BC-SKHCN 19-11-2019 Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12 năm 2019
918/SKHCN-QLCN 19-11-2019 Về việc báo cáo tình hình triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
203/BC-SKHCN 19-11-2019 Thông báo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12 năm 2019
915/TB-SKHCN 18-11-2019 Thông báo Điều chỉnh thời gian họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án: “Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm quả Quýt của huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn”
917/SKHCN-TTra 18-11-2019 Về việc yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) năm 2019
169/QĐ-SKHCN 18-11-2019 Quyết định Về việc thành lập các Hội đồng đánh giá sáng kiến cấp cơ sở năm 2019