Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
63/QĐ-SKHCN 28-05-2020 Quyết định Về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư, Lưu trữ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
405/SKHCN-QLCN 27-05-2020 Về việc đồng ý với đề nghị sử dụng, trích dẫn thông tin từ Trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn
98/BC-SKHCN 27-05-2020 Báo cáo Công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
62/QĐ-SKHCN 27-05-2020 Quyết định Về việc đính chính nội dung Điều 2, Quyết định số 21/QĐ-SKHCN ngày 28/02/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức
01/BC-BCH 26-05-2020 Báo cáo số lượng, chất lượng DQTV đăng ký thời gian huấn luyện năm 2020
97/BC-SKHCN 22-05-2020 Báo cáo Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020
96/BC-SKHCN 22-05-2020 Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2020
92/BC-SKHCN 22-05-2020 Báo cáo Kết quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
367/SKHCN-VP 14-05-2020 Về việc đăng ký nội dung trình kỳ họp giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa XVI
36 /KH-SKHCN 11-05-2020 Kế hoạch Nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở năm 2020
360/SKHCN-QLCN 11-05-2020 Về việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp
354/TB-BTC 08-05-2020 Về việc kéo dài thời gian nhận hồ sơ Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2020
355/SKHCN-QLCN 08-05-2020 Về việc rà soát thành viên Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân tỉnh Lạng Sơn
35/KH-SKHCN 07-05-2020 Kế hoạch Triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2020
352/SKHCN-VP 07-05-2020 Về việc thực hiện Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 về Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHCN
353 /PĐ-SKHCN 07-05-2020 Phát động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020
350/SKHCN-QLCN 06-05-2020 Về việc đăng ký nhu cầu thực hiện theo nội dung Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
57/QĐ-SKHCN 06-05-2020 Quyết định Về việc kiện toàn Tổ triển khai thực hiện Đề án số 585/ĐA-SKHCN ngày 14/9/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về cải cách TTHC lĩnh vực KH&CN giai đoạn năm 2017 đến năm 2020
58/QĐ-SKHCN 06-05-2020 Quyết định Về việc ban hành Quy định xét công nhận sáng kiến của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
34/KH-SKHCN 29-04-2020 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của
28/TTr-SKHCN 28-04-2020 Tờ trình Về việc thành lập Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2020
337/SKHCN-VP 28-04-2020 Về việc góp ý dự thảo Danh mục bí mật nhà nước ngành KH&CN
339/SKHCN-VP 28-04-2020 Về việc rà soát các quy trình theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2020
33/KH-SKHCN 28-04-2020 Kế hoạch Tổ chức hoạt động nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019)
10/GM-SKHCN 28-04-2020 Giấy mời Họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 – 2020
338/SKHCN-KHTC 28-04-2020 Về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 25/4/2020
323/SKHCN-VP 24-04-2020 Về việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
78/BC-SKHCN 24-04-2020 Báo cáo Kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
18/TB-SKHCN 24-04-2020 Thông báo Phân công lịch trực của Sở Khoa học và Công nghệ trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2020
327 /SKHCN-BCHQS 24-04-2020 Về việc sãn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ dịp kỷ niệm ngày 30/4; ngày Quốc tế lao động 01/5/2020
326/SKHCN-QLCN 24-04-2020 Về việc xin ý kiến về nội dung và mức chi cho hoạt động thẩm định công nghệ dự án đầu tư
325/SKHCN-QLCN 24-04-2020 Về việc tuyển chọn công trình sáng tạo khoa học và công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020.
313/SKHCN-QLCN 23-04-2020 về việc đồng ý với đề xuất chuyển cách thức tổ chức công bố Nhãn hiệu chứng nhận Rau Lạng Sơn
314 /PĐ-SKHCN 23-04-2020 Phát động Phong trào thi đua yêu nước ngành Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2021-2025
312/SKHCN-VP 22-04-2020 Về việc báo cáo kết quả triển khai, thực hiện nội dung cải cách TTHC phục vụ công tác giám sát của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
53/QĐ-BTC 20-04-2020 Quyết định Thành lập Ban Thư ký Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020
293/SKHCN-QLCN 20-04-2020 Về việc đề nghị phối hợp, cử thành viên tham gia Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2020
29/KH-SKHCN 20-04-2020 Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính của Sở KH&CN
288/SKHCN-QLCN 17-04-2020 Về việc đôn đốc nộp hồ sơ dự án KHCN thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đã hết thời gian thực hiện
291/HD-SKHCN 17-04-2020 Hướng dẫn Triển khai thực hiện một số nội dung về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
28/KH-SKHCN 07-04-2020 Kế hoạch Truyền thông về Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Sở Khoa học và Công nghệ
252/SKHCN-VP 07-04-2020 Về việc đôn đốc rà soát, đề xuất bổ sung hoặc bãi bỏ danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả vào buổi sáng ngày thứ Bảy
24/TTr-SKHCN 07-04-2020 Tờ trình về việc thành lập các Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020
17/TB-SKHCN 03-04-2020 Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020
64/BC-SKHCN 30-03-2020 Báo cáo Tình hình thực hiện Đề án phát triển XNK hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
230/SKHCN-QLCN 30-03-2020 Về việc góp ý dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
231/SKHCN-QLCN 30-03-2020 Về việc cử cán bộ, công chức tham gia Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020
223/SKHCN-QLCN 27-03-2020 Về việc đề nghị phối hợp, cử thành viên tham gia Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 1 năm 2020
60/BC-SKHCN 26-03-2020 Báo cáo Kết quả tổ chức Lễ hội Hoa đào Xứ lạng và các hoạt động mừng đảng, mừng Xuân Canh Tý, tổ chức Lễ hội năm 2020
214/SKHCN-QLCN 25-03-2020 Về việc báo cáo và xin ý kiến tạm hoãn tổ chức diễn tập Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Lạng Sơn năm 2020
213/SKHCN-VP 24-03-2020 Về việc thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
210/SKHCN-QLCN 24-03-2020 Về việc phát động, tuyên truyền Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020.
211/SKHCN-QLCN 24-03-2020 Vê việc phát động, tuyên truyền Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12, năm 2020
33/QĐ-SKHCN 23-03-2020 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
37/QĐ-BTC 23-03-2020 Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12 năm 2020
34/QĐ-SKHCN 23-03-2020 Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
38/QĐ-BTC 23-03-2020 Quyết định Ban hành Thể lệ Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020
58/BC-SKHCN 23-03-2020 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa họ
13/TB-SKHCN 20-03-2020 Thông báo Định hướng đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021
18/TTr-SKHCN 18-03-2020 Tờ trình Về việc ban hành Đề án triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
19- KH/CBSKHCN 18-03-2020 Thực hiện Đề án “Chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền, đi đôi với tạo môi trường, cơ chế, điều kiện để khuyến cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong các cấp ủ
194/SKHCN-VP 18-03-2020 Về việc gửi kết quả chấm điểm, đánh giá việc thực hiện giải quyết TTHC quý I năm 2020
189/SKHCN-VP 17-03-2020 Về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025 để phục vụ bác cáo đánh giá tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020
32/QĐ-SKHCN 17-03-2020 Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
183/SKHCN-VP 16-03-2020 Về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19
26/KH-SKHCN 12-03-2020 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Đào tạo, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
25/KH-SKHCN 10-03-2020 Kế hoạch Tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin, bài về hoạt động Sở hữu trí tuệ cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ
52/BC-SKHCN 10-03-2020 Báo cáo Hoạt động quản lý Nhà nước về Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
51/BC-SKHCN 10-03-2020 Báo cáo Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ quý I và kế hoạch hoạt động quý II năm 2020
163/SKHCN-QLCN 09-03-2020 Về việc góp ý Dự thảo Thể lệ Cuộc thi, Quy chế chấm điểm hồ sơ dự thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2020
12/TB-SKHCN 09-03-2020 Thông báo Lịch tiếp công dân của Sở Khoa học và Công nghệ
30/QĐ-SKHCN 09-03-2020 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng sơn
28/QĐ-SKHCN 05-03-2020 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ của Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng
150/SKHCN-VP 05-03-2020 Về việc hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KH&CN” năm 2020
24/KH-SKHCN 05-03-2020 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
27/QĐ-SKHCN 05-03-2020 Quyết định Về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
148/SKHCN-VP 04-03-2020 Về việc đăng ký tiêu chí thi đua năm 2020
144/SKHCN-QLCN 04-03-2020 Về việc tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn triển khai công tác sáng kiến
42/BC-SKHCN 03-03-2020 Báo cáo Tình hình áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn quý I năm 2020
11/TTr-SKHCN 03-03-2020 Tờ trình Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm theo Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn
142/SKHCN-QLCN 03-03-2020 Về việc thông báo kết quả và đề nghị cử đại biểu tham dự Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15
23/KH-SKHCN 02-03-2020 Kế hoạchTổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ
23/QĐ-SKHCN 02-03-2020 Quyết định Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020
41/BC-SKHCN 02-03-2020 Báo cáo Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 quý I năm 2020
139/SKHCN-QLCN 02-03-2020 Về việc góp ý Dự thảo quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
24/QĐ-SKHCN 02-03-2020 Quyết định Về việc phê duyệt Quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra khoa học và công nghệ năm 2020
39/BC-SKHCN 02-03-2020 Báo cáo Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch và Quyết định ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 12, năm 2020
22a/KH-SKHCN 28-02-2020 Kế hoạch Tổ chức tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật đợt I năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ
138/SKHCN-VP 28-02-2020 Về việc đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020
22/KH-SKHCN 28-02-2020 Kế hoạch Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
135/SKHCN-VP 27-02-2020 Về việc báo cáo danh sách người được tuyển dụng kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
133/SKHCN-QLCN 27-02-2020 Về việc góp ý dự thảo trình phê duyệt Chương trình QTMT tỉnh Lạng Sơn
18/QĐ-SKHCN 26-02-2020 Quyết định Về việc ban hành Quy chế văn hóa công sở của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
10/TB-SKHCN 25-02-2020 Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
126/SKHCN-QLCN 25-02-2020 Về việc phối hợp cung cấp số liệu thực thi sở hữu trí tuệ năm 2019
121/SKHCN-QLCN 25-02-2020 Về việc đồng ý cho trích dẫn nguồn tin trên Trang thông tin điện tử
127/SKHCN-TĐC 25-02-2020 Về việc báo cáo tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng SPHH và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2019
122/SKHCN-QLCN 25-02-2020 Về việc thực hiện mức chi kinh phí tổ chức các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn.
120/SKHCN-QLCN 25-02-2020 Về việc xin ý kiến góp ý, bổ sung Dự thảo các văn bản về Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2020
14/QĐ-SKHCN 24-02-2020 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2019