Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy năm 2019”

Ngày 05/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 917/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (PCCC) năm 2019”.

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\tải xuống (4).jpg

Ảnh minh họa: Thực hành chữa cháy tại chỗ (Ảnh:LBM)

Theo đó, cần tập trung tăng cường tổ chức tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH; nội dung tập trung giáo dục kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, cảnh báo những nguy cơ tiềm ẩn gây ra cháy, hướng dẫn biện pháp phòng ngừa, cách thức sử dụng các loại phương tiện chữa cháy thông dụng, phương pháp cứu nạn, thoát nạn trong đám cháy, tuyên truyền về Ngày toàn dân PCCC, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia PCCC…; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, như: Xây dựng tin bài, phóng sự đăng phát rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, treo băng rôn, panô, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC trên các tuyến phố, trục đường chính, in phát khuyến cáo về PCCC và CNCH, xây dựng video, clip, hình ảnh phát trên màn hình điện tử tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tuyên truyền lưu động tại trung tâm các huyện, thành phố, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh của khối phố, thôn bản…; Tự tổ chức kiểm tra, khắc phục kịp thời những tồn tại về công tác PCCC; tăng cường tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC tại trụ sở cơ quan, đơn vị; củng cố, kiện toàn đội dân phòng, đội PCCC cơ sở, trang bị phương tiện chữa cháy và CNCH; duy trì điều kiện đảm bảo hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ PCCC theo phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ); tổ chức thực tập phương án chữa cháy cơ sở...; Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật PCCC và các văn bản hướng dẫn thi hành; phát động các các hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC năm 2019. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCC rừng; khảo sát, bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy rừng; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng để chủ động đề phòng.

Công an tỉnh chủ trì là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC năm 2019, thực hiện tốt công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra an toàn PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm; tổ chức thao diễn, thực hành phương án chữa cháy, duy trì nghiêm túc chế độ thường trực chiến đấu, làm tốt công tác ứng phó với thiên tai, sự cố./.

Như Thủy