Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Chỉ đạo đấu tranh phòng ngừa các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Ngày 14/01/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND về đấu tranh phòng ngừa các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.

lang-son-thu-giu-hon-700-san-pham-thoi-trang-gia-mao-nhan-hieu_0.jpg

 

Ảnh minh họa, nguồn: Internet

 Mục tiêu đến hết tháng 3 năm 2020: 100% UBND các xã, phường, thị trấn, Ban Quản lý các chợ, Trung tâm thương mại tại các địa bàn nổi cộm được tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật, ký quy chế phối hợp, ký cam kết không để hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được bày bán công khai tại địa bàn phụ trách. 100% số cơ sở kinh doanh tại các địa bàn nổi cộm được tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật, ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; ký cam kết không tái phạm. 100% số cơ sở kinh doanh đã được tuyên truyền nhắc nhở hoặc kiểm tra, xử lý khi tiến hành kiểm tra không vi phạm hoặc kiểm tra lại không tái phạm. Đến hết tháng 6 năm 2020: 50% số cơ sở kinh doanh tại các địa bàn nổi cộm không còn kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 70% số cơ sở kinh doanh đã bị xử phạt vi phạm hành chính không tái phạm. Đến hết tháng 12 năm 2020: từ 90% đến 100% số cơ sở kinh doanh tại các địa bàn nổi cộm không còn kinh doanh hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Từ 90% đến 100% số cơ sở kinh doanh tại các địa bàn nổi cộm đã bị xử phạt vi phạm hành chính không tái phạm.

Theo kế hoạch địa bàn trọng điểm thực hiện tập trung tại Thành phố Lạng Sơn, các huyện Văn Lãng và Cao Lộc. Các huyện còn lại căn cứ tình hình trên địa bàn chủ động xác định các địa bàn trọng điểm, tập trung vào các điểm trung tâm xã, thị trấn có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

 Đối tượng thực hiện là các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Với các mặt hàng trọng điểm là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong đó tập trung vào nhóm mặt hàng thực phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược, các mặt hàng đồng hồ, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách,... Thời gian thực hiện từ nay đến hết năm 2020.

Nguyễn Như Thủy