Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 3 năm 2019 được thành lập theo Quyết định số 2145/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn (gồm 13 Hội đồng). Chủ tịch các Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 3 năm 2019 là bà Nguyễn Thị Hà – Giám đốc Sở và ông Trần Hữu Đắc – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Thành viên các Hội đồng là lãnh đạo, công chức, viên chức có chuyên môn và kinh nghiệm, được cử từ các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện Hữu Lũng, UBND thành phố Lạng Sơn.

Description: H:\Tủ ảnh năm 2019\Ảnh Hội đồng sáng kiến đợt 3 năm 2019\DSC_0754.JPG

Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 3 năm 2019 họp đánh giá, chấm điểm hồ sơ đề nghị xét công nhận sáng kiến

Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 03/12/2019, Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đợt 3 năm 2019  đã tiến hành họp đánh giá, chấm điểm 39 hồ sơ sáng kiến đề nghị công nhận thuộc 13 chuyên ngành. Gồm: (1) Lĩnh vực toán học: 05 hồ sơ. (2) Lĩnh vực vật lý: 01 hồ sơ. (3) Lĩnh vực hóa học: 01 hồ sơ. (4) Lĩnh vực sinh học: 01 hồ sơ. (5) Lĩnh vực giáo dục mầm non: 10 hồ sơ. (6) Lĩnh vực khoa học quản lý giáo dục cao đẳng sư phạm: 01 hồ sơ. (7) Lĩnh vực khoa học quản lý giáo dục trung học phổ thông: 05 hồ sơ. (8) Lĩnh vực quản lý giáo dục trung học cơ sở: 02 hồ sơ. (9) Lĩnh vực quản lý giáo dục tiểu học: 05 hồ sơ. (10) Lĩnh vực khoa học ngôn ngữ: 02 hồ sơ. (11) Lĩnh vực khoa học văn học: 04 hồ sơ. (12) Lĩnh vực khoa học âm nhạc: 01 hồ sơ. (13) Lĩnh vực khoa học địa lý: 01 hồ sơ.

Tại các Hội đồng sáng kiến đã có những nhận xét, đánh giá đối với từng hồ sơ sáng kiến với các tiêu chí theo quy định hiện hành, bao gồm: Hình thức trình bày Báo cáo sáng kiến; tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng, nhân rộng; khả năng mang lại lợi ích thiết thực. Đồng thời, các Hội đồng sáng kiến cũng đánh giá những ưu điểm, hạn chế của các tác giả sáng kiến. Trong đó, đa số các Bản mô tả sáng kiến được trình bày đúng quy định, các giải pháp đề xuất đã có tính mới, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Một số giải pháp đã được áp dụng có hiệu quả trên địa bàn và có khả năng nhân rộng trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số bản mô tả sáng kiến chưa có tính mới, hàm lượng khoa học chưa nhiều, còn tính chất mô tả liệt kê, chưa có tính đột phá, chưa có những tổng quan nghiên cứu, đánh giá những tồn tại, hạn chế của các giải pháp trước đây, cũng chưa có sự so sánh từ đó làm rõ hơn hiệu quả, lợi ích mang lại của Sáng kiến.

Description: H:\Tủ ảnh năm 2019\Ảnh Hội đồng sáng kiến đợt 3 năm 2019\DSC_0755.JPG

Thành viên Hội đồng phát biểu ý kiến về các hồ sơ đề nghị xét sáng kiến

Trên cơ sở kết quả làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan. Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đã đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực của Hội đồng sáng kiến) trình Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét, công nhận 16 sáng kiến đạt sáng kiến cấp tỉnh đợt 3 năm 2019 gồm:

(1) Lĩnh vực toán học: Dạy bài toán ứng dụng thực tế ở trường Trung học phổ thông nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; Một số vấn đề trong giảng dạy nguyên hàm ôn thi Trung học phổ thông Quốc gia theo hình thức trắc nghiệm; Hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính cầm tay để giải một số bài tập trắc nghiệm về nguyên hàm, tích phân và ứng dụng. (2) Lĩnh vực vật lý: Tổ chức hoạt động ngoại khóa về Lực đàn hồi - Những ứng dụng trong cuộc sống theo định hướng hình thành và phát triển năng lực cho học sinh lớp 10(3) Lĩnh vực hóa học: Nghiên cứu xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trong giờ lên lớp môn hóa học cấp THPT theo định hướng phát triển năng lực học sinh(4) Lĩnh vực sinh học: Ứng dụng dạy học tích hợp liên môn góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy sinh học ở Trường Trung học phổ thông Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn. (5) Lĩnh vực giáo dục mầm non:  Biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng môi trường cho trẻ hoạt động tại điểm trường Bản Háng trường Mầm non xã Bắc Xa; Biện pháp chỉ đạo xây dựng môi trường "Sáng - xanh - sạch - đẹp - an  toàn"  trong Trường Mầm non Mai  Pha, thành phố Lạng Sơn. (6) Lĩnh vực khoa học quản lý giáo dục cao đẳng sư phạm: Giải pháp mở mã ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn. (7) Lĩnh vực khoa học quản lý giáo dục trung học phổ thông:  Nâng cao kĩ năng "Văn hóa ứng xử, giao tiếp cho học sinh Trung học phổ thông"; Một số giải pháp Hướng dẫn làm bài tập chưa lỗi sai nâng cao chất lượng thi Trung học phổ thông Quốc gia; Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. (8) Lĩnh vực quản lý giáo dục tiểu học: Giải pháp huy động cộng đồng tham gia xây  dựng mô hình " Vườn hoa đất Việt " tại trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Tân Lập; Xây dựng mô hình trường học sinh thái gắn với hoạt động giáo dục thực  tiễn và dạy học ở trường Tiểu học thị trấn Na Dương Na Dương. (9) Lĩnh vực khoa học ngôn ngữ: Sử dụng ngữ liệu thực tế để thiết kế các bài tập phát triển vốn từ vựng cho đội tuyển học sinh giỏi quốc gia  môn Tiếng Anh. (10) Lĩnh vực khoa học văn học:  Rèn kĩ năng viết đoạn văn cho học sinh lớp 2 vùng khó khăn./.

Hoàng Thị Hiên