Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019 tại tỉnh Thanh Hoá, Học viện khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh hoá phối hợp tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ dành cho Lãnh đạo Sở KH&CN (Lớp bồi dưỡng).

Đồng chí Chu Ngọc Anh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ KHCN chụp ảnh cùng với một số đại biểu và các học viên Lớp Bồi dưỡng

          Lớp bồi dưỡng được triển khai và tổ chức với mục tiêu: Bồi dưỡng cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng lãnh đạo quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Nâng cao năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành và thực thi công vụ của lãnh đạo Sở KHCN tại địa phương.

          Đối tượng tham gia Lớp bồi dưỡng là các cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Sở KHCN thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Cán bộ được luân chuyển, điều động bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo quản lý cấp Sở KHCN các tỉnh, thành phố; Cán bộ là nguồn quy hoạch lãnh đạo quản lý các chức danh trên.

TS. Chu Ngọc Anh trình bày về chuyên đề "Đường lối, chủ trương của Đảng
và chính sách Nhà nước về phát triển KHCN"

          Nội dung Lớp bồi dưỡng bao gồm 06 chuyên đề: (1) Đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách Nhà nước về phát triển KHCN; (2) Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia và đo lường về hoạt động đổi mới sáng tạo quốc gia; (3) Bảo đảm thông tin cho quản lý hoạt động KHCN; (4) Công tác tổ chức, quản lý nguồn nhân lực KHCN ở địa phương; (5) Một số vấn đề trong quản lý hoạt động Tiêu chuẩ, đo lương và chất lượng; (6) Một số vấn đề trong công tác quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ. Ngoài ra các học viên tham dự lớp học được thảo luận nhóm, trình bày kết quả thảo luận nhóm và viết thu hoạch theo chủ đề tự chọn có liên quan đến nội dung khoá học.

          Báo cáo viên Lớp bồi dưỡng gồm: TS Chu Ngọc Anh - Bộ Trưởng Bộ KHCN; PGS. TS Hoàng Minh - Giám đốc Học viện KHCN - ĐMST; TS. Trần Đắc Hiển - Cục Trưởng Cục thông tin KHCN Quốc gia; TS. Trần Văn Nghĩa - Vụ Trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; TS. Trần Văn Vinh - Tổng cục Trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng; TS. Đinh Hữu Phí - Cục Trưởng Cục Sở hữu trí tuệ