Ngày 11/10/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đoàn kiểm tra tại hiện trường thực hiện đề tài “Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm mặt đường giao thông nông thôn”, do Hội Khoa học Kỹ thuật cầu đường tỉnh Lạng Sơn là cơ quan chủ trì thực hiện, đề tài bắt đầu thực hiện từ tháng 6 năm 2019.

Đề tài có mục tiêu: Nghiên cứu sử dụng tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Na Dương làm đường giao thông nông thôn; Thi công thử nghiệm cứng hóa 01Km mặt đường giao thông nông thôn và đạt các tiêu chí của mặt đường giao thông nông thôn loại B với cường độ chịu nén của kết cấu mặt đường đạt 75 daN/cm2 với giá thành làm đường giảm so với làm đường bằng các nguyên liệu khác

Trong quá trình thực hiện đề tài đã tiến hành các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về các chỉ tiêu cơ lý của xi măng, xỉ và nước, các thí nghiệm về phối trộn xi măng, tro xỉ, theo 04 tỷ lệ khác nhau + cát và thí nghiệm ép mẫu bê tông, độ mài mòn của bê tông theo từng loại Mác của mẫu đã tạo.

Đoạn đường giao thông sử dụng tro xỉ của nhà máy Nhiệt đường Na Dương

Đoàn tiến hành kiểm tra hiện trường thi công đường giao thông nông thôn sử dụng tro xỉ của nhà máy nhiệt điện Na Dương tại thôn Khe Chòi, xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập.  Đơn vị thực hiện đã thi công1000m đường  có chiều dày kết cấu là 16cm, bề rộng cắt ngang là 3m được thi công chia làm 04 đoạn, mỗi đoạn 250m được thi công với kết cấu khác nhau để đánh giá cường độ chịu nén của kết cấu mặt đường, lần lượt là: xi măng 410kg + 1,08 m3 xỉ đáy lò và một số vật liệu phụ; xi măng 410kg + 1,08 m3 xỉ đáy lò + cát 0,25m3 và một số vật liệu phụ; xi măng 461,5kg + 0,87 m3 xỉ đáy lò và một số vật liệu phụ; xi măng 461,5kg + 0,87 m3 xỉ đáy lò + 0,25m3 cát và một số vật liệu phụ. Tại thời điểm kiểm tra đoạn đường thi công được 10 ngày đang tiến hành bảo dưỡng, bề mặt không xuất hiện các vết rạn nứt.