Ngày 12/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đoàn kiểm tra tại hiện trường thực hiện đề tài: Nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý bệnh gây rụng lá và sâu đục ngọn Hồi theo hướng bền vững tại tỉnh Lạng Sơn, do Chi cục Bảo vệ thực vật là cơ quan chủ trì thực hiện, đề tài được triển khai trong 3 năm (từ 2016-2019).

Description: C:\Users\Administrator\Desktop\anhHoi1.jpg

Phun thuốc trừ sâu sinh học cho cây hồi

Trong quá trình triển khai, đề tài đã thực hiện các nội dung:  Điều tra, thu thập, làm mẫu xác định tác nhân gây bệnh rụng lá và sâu đục ngọn Hồi tại huyện Bình Gia và huyện Văn Quan; Nghiên cứu đặc điểm sinh học của bệnh rụng lá và sâu đục ngọn hại Hồi; Nghiên cứu một số biện pháp phòng chống bệnh rụng lá và sâu đục ngọn Hồi; Xây dựng mô hình phòng chống bệnh rụng lá Hồi tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Bình Gia.

Hiện tại đề tài đang thực hiện nội dung xây dựng mô hình phòng chống sâu đục ngọn hại Hồi với diện tích mô hình là 02 ha tại thôn Pò Xè, xã Tân Đoàn huyện Văn Quan. Mô hình đã thực hiện phun lần 1 thuốc trừ sâu sinh học Elincol và phụ lần 2 thuốc Regent 800Wg.  Kết quả thực hiện mô hình cho thấy tỷ lệ búp bị hại do sâu đục ngọn thấp dưới 10%

Tại buổi kiểm tra nhóm nghiên cứu đã báo cáo chi tiết về các thí nghiệm đã triển khai thực hiện trên mô hình.  Sau khi trao đổi thảo luận về các nội dung đã triển khai của đề tài. Đoàn kiểm tra đã đánh giá đề tài được thực hiện theo đúng các nội dung kế hoạch được phê duyệt. Đề nghị cơ quan thực hiện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các hộ gia đình để theo dõi, đánh giá kết quả của mô hình và thực hiện các nội dung của đề tài theo quy định.

Đỗ Thu Hạnh