Ngày 11/7/2019, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Đoàn kiểm tra tại hiện trường thực hiện đề tài Nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phục tráng và phát triển giống Mít bản địa tại huyện Hữu Lũng, do Viện Nghiên cứu và phát triển vùng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì thực hiện, đề tài bắt đầu thực hiện từ tháng 11 năm 2018.

Cây Mít ưu tú tại thị trấn Hữu Lũng

Đề tài đã triển khai thực hiện được các nội dung: Điều tra đánh giá hiện trạng sản xuất Mít, tiêu thụ Mít tại huyện Hữu Lũng; Tiến hành khảo sát lựa chọn được 30 cây Mít ưu tú  để tiến hành theo dõi đánh giá năng suất, chất lượng tại các xã: Hồ Sơn, Cai Kinh, TT Hữu Lũng, Đồng Tân, Tân Lập, Minh Sơn, Minh Hòa, Hòa Thắng huyện Hữu Lũng;  Đã nhân giống bằng phương pháp ghép 400 cây Mít  từ mắt ghép của 30 cây Mít ưu tú tại thôn Tô Hiệu, Xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng và triển khai mô hình trồng mới từ cây ghép tại xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng.