Ngày 05/6/2018, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ do Kỹ sư Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài "Nghiên cứu ứng dụng hệ thống sưởi ấm bằng khí bioga cho chăn nuôi lợn nái sinh sản tại Hợp tác xã Hợp Thịnh" do Hợp tác xã Hợp Thịnh thực hiện.

Họp Hội đồng nghiệm thu kết quả nghiên cứu thực hiện đề tài

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã nghe đơn bị thực hiện báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu và thuyết trình về công nghệ, thiết bị Sưởi ấm lợn bằng khí biogas. Qua nhận xét, đánh giá và thảo luận Hội đồng đánh giá đề tài đã thực hiện đầy đủ nội dung nghiên cứu, đáp ứng mục tiêu đã đề ra đó là: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống sưởi ấm bằng khí biogas cho chăn nuôi lợn nái tại Hợp tác xã Hợp Thịnh nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi đồng thời giảm ô nhiễm môi trường. 01 hệ thống sưởi ấm bằng nguồn khí biogas cho chăn nuôi lợn nái đã được lắp đặt tại Hợp tác xã Hợp Thịnh, đáp ứng được yêu cầu sử dụng của đơn vị, thiết bị được chế tạo an toàn với người và vật nuôi, tiết kiệm khoảng 30% chi phí năng lượng so với phương pháp sưởi đang sử dụng tại Hợp tác xã Hợp Thịnh, đồng thời tận dụng phế phẩm, nguồn biogas dư thừa góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của trang trại chăn nuôi.

Với kết quả như trên đề tài đã được Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá đề tài có giá trị thực tiễn và có khả năng ứng dụng trong các trang trại chăn nuôi và nhất trí đánh giá đề tài xếp loại Đạt./.

Lộc Mỹ Ngân